CLOSE TO PERFECTION

TESTAMENT

James Murphy
____________________________

HẦU NHƯ HOÀN HẢO

DI CHÚC

Translated into Vietnamese by Phạm Kiều Tùng

 

 
 

 

 

 

mm

 

CLOSE TO PERFECTION

I painted
you from
perspectives
that defied
definition,
as you
lay poised
for posterity

Posted by Jim Murphy at 7:52 PM

HẦU NHƯ HOÀN HẢO

Tôi vẽ
chân dung em từ
những luật phối cảnh
bất chấp
độ rõ nét,
như thể em
nằm trong tư thế sẵn sàng
dành cho hậu thế.

 

mm


TESTAMENT

It's not
that I
don't
believe
in G-d
I've just
not got
round to
renewing
My subscription

Posted by Jim Murphy at 10:51 PM

DI CHÚC

Chẳng phải
là tôi
không
tin
vào Th-Đế
chỉ là tôi
chẳng có thì giờ
xin gia hạn
đóng tiền quyên góp.

 

 

James Murphy was born in the small Scottish town of Lanark, but has lived in Aberdeen for most of his working life. He is married to Fiona, has one married daughter Amy. His poetry ranges from traditional metered rhyme, to the more contemporary free verse. He has always had a passion for the written word, from his early days as a song writer, to his more recent exploration of poetry, past present and future. James is also a certified Sci-Fi enthusiast, from the works of Philip K. Dick, Harry Harrison and David Gemmell. His musical influences are as vast as they are varied. From the likes of Tori Amos, Kate Bush, Bob Dylan, Judy Collins, and Leonard Cohen.

 

James Murphy (tên thân mật: Jim), nhà thơ người Xcốt-len, sinh tại Lanark, một thị trấn nhỏ ở Xcốt-len, nhưng sống và làm việc hầu hết thời gian ở Aberdeen, thành phố đông dân cư thứ ba của Xcốt-len. Ông kết hôn với bà Fiona và có một cô con gái đã lập gia đình, tên Amy. Thơ của ông trải rộng từ thể thơ vần luật truyền thống tới thể thơ tự do đương đại. Ông luôn giữ được niềm đam mê dành cho ngôn ngữ viết, kể từ những ngày đầu khởi nghiệp như một nhà soạn ca khúc, cho tới những khám phá mới đây về thi ca, trong quá khứ, hiện tại cũng như tương lai. Ông còn được nhìn nhận là người say mê truyện khoa học giả tưởng, của Philip K. Dick, Harry Harrison và David Gemmell. Về âm nhạc, ông chịu những ảnh hưởng, không những là nhiều, mà còn là những ảnh hưởng khác nhau, của Tori Amos, Kate Bush, Bob Dylan, Judy Collins, và Leonard Cohen.

 

 

Last modified on 10/16/2010 6:00 PM
© 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC