THREE TREES       

Paul Henry
_______________________________________

BA CÂY

Translated into Vietnamese by KI

 

 
 

 

 

 

mm


THREE TREES       

                     for J, J & I

I planted three trees, for privacy
and for feeling near to the soil.
Three ferns, two a fairer shade
of green, the middle one a clone
of my father’s dark spire.
(One Spring, he swapped his violin
for a spade).

                       I planted three trees.
Leisurely climbers, I loved them,
suddenly taller when I turned
to look at them again.
Perhaps I planted them too close.
The wind blows in from the sea
and they seem to conspire
against me.

                     I planted three trees.
It snows. Sand hurries
through the kitchen’s hourglass.
I am nearer the soil
than ever I intended to be.
Above me

                  three, fern-haired men
point to the cold stars,
all is silence, but for a spade
played out of key.


from ‘Ingrid’s Husband’ (Seren)

 

BA CÂY

Tặng J, J & I

Tôi trồng ba cây, cho riêng tôi
và cho cảm giác gần với đất.
Ba cây dương xỉ, hai cây màu xanh
nhạt, cây ở giữa giống hệt
ngọn tháp đen của cha tôi
(Một mùa xuân, ông đổi cây vĩ cầm
lấy một cái xẻng).

            Tôi trồng ba cây.
Các chàng leo trèo nhàn nhã, tôi thích chúng
bất thình lình chúng cao hơn khi tôi
quay lại nhìn lần nữa.
Có lẽ tôi trồng chúng quá gần.
Gió thổi vào từ biển
và hình như chúng cùng nhau
chống lại tôi.

            Tôi trồng ba cây.
Tuyết rơi. Cát chảy vội
qua đồng hồ cát ở nhà bếp.
Tôi gần đất
chưa từng bao giờ gần hơn.
Ở trên tôi.

            Ba ông dương xỉ um tùm lá.
Chỉ tới những vì sao lạnh,
tất cả im lặng, nếu không có cái xẻng
chơi bản nhạc ngòai cung điệu.

 

Chú thích
Bài thơ nhiều ẩn dụ, tác giả trồng 3 cây dương xỉ để so sánh với đời mình. Thời gian trôi qua mau. Ba cây dương xỉ từ 3 chàng trai thành 3 người đàn ông, đến lúc đó thì tác giả cũng đã gần đất xa trời. Cái xẻng liên hệ tới chuyện đào đất.


 

________

Biography

________

 

 

Last modified on 12/04/2010 6:00 PM
© 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC