THE SNOW DOME

Paul Henry
_______________________________________

VÒM TUYẾT

Translated into Vietnamese by KI

 

 
 

 

 

 

 

MM

 


THE SNOW DOME

First sun, then snow ...   my father floats up the lane
in white jeans, a white rose in his claw.
He cuts a Lear-like figure, drifting alone
through the sun and snow.

‘Wherever your mother goes, I follow,’
he mutters, brushing the icing from her stone,
its doorstep to a colder house. It snows

and shines about our ornamental scene.
We can’t see for the petals of the rose.
He says she kissed his bald head in the lane,
first with sun, then snow.

        
                             from ‘Ingrid’s Husband’ (Seren)VÒM TUYẾT

Đầu tiên là nắng, rồi tuyết … cha tôi bồng bềnh qua con đường hẹp
trong chiếc quần jean trắng, cầm bông hồng trắng trong tay.
Ông đứng có hình dạng giống như Lear, trôi một mình
qua nắng và tuyết.

“Bất cứ mẹ con tới đâu, cha đi theo,”
ông lầm bầm, quét lớp băng phủ trên bia mộ,
bậc cửa vào một căn nhà lạnh hơn. Trời đổ tuyết
và chiếu sáng khắp cảnh tượng trang trí của chúng tôi.
Chúng tôi không thể nhìn vì những cánh hoa hồng.
Ông nói bà đã hôn trên cái đầu hói của ông trong con đường hẹp,
đầu tiên với nắng, rồi tuyết.

________________________________

Lear: Nhân vật bi kịch Shakespear, King Lear.
Người cha, có vẻ như một thiên thần, trôi chứ không đi.
(Ghi chú của người dịch)

 

 

 

________

Biography

________

 

 

Last modified on 12/04/2010 6:00 PM
© 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC