SPRING MUSIC – THE POND – JEU D’ESPRIT

Frederick Feirstein
_________________

NHẠC XUÂN – CÁI AO – TRÒ CHƠI TINH THẦN

Translated into Vietnamese by KI

 

 
 

 

 

 

MM

 

SPRING MUSIC

         (in memory of Egon Dumler)

Philip, Billy, Roger, Bob, and Ted
Won’t see this spring, or any other season.
There’s not one pair of eyes among the dead.
Spring’s rhythmical and rhymed, devoid of reason.
The birds are trilling bits of Bach and Brahms.
The vines are improvising drafts of psalms.
The seemingly senescent cherry trees
Open fresh flowers, pink and white and red
For our gardener listening, eyes closed, on his knees
As if they’re whole notes rising from the dead.
The sky insists it’s innocently blue,
That nothing happened, Egon, not to you.

 

 

NHẠC XUÂN

Nhớ Egon Dumler

Philip, Billy, Roger, Bob, và Ted sẽ không
Còn nhìn thấy mùa xuân này, hay bất cứ mùa
Nào khác. Không có cặp mắt giữa kẻ chết. Vần
Nhịp mùa xuân, không nguyên do. Những con chim đang
Ngân nga một chút Bach và Brahms. Những cây nho
Là bản thảo ứng tác của những bài thánh ca.
Những cây anh đào trông già cỗi trải những bông
Hoa tươi, hồng, trắng và đỏ vào lúc người
Làm vườn của chúng ta đang lắng nghe, mắt nhắm,
Cầu nguyện như thể chúng là tòan thể những nốt
Nhạc trổi lên từ kẻ chết. Bầu trời vẫn cứ
Là màu xanh vô tư, không có gì xảy ra,
Egon, với anh.

 

 

MM                                                                                                                  

THE POND

Nature is never wrong, the lilies say,
Simply alive in the pond, life goes on.
Despite carnivorous violence, firestorms,
We are porcelain quiet. Sit on this bench,
Listen to The Baroque Ensemble play
Music composed during The French
Revolution; cherish the bees
Closed in our petals, close your eyes,
Close them, close yourself in these harmonies.
All civilizations die.

 

CÁI AO

Thiên nhiên không bao giờ sai, những bông huệ nói,
Đơn giản tồn tại trong ao, cuộc đời trôi đi.
Mặc dầu tính hung hãn của lòai ăn thịt, những
Cơn bão lửa, chúng ta yên lặng như sành sứ.
Ngồi trên băng ghế này, lắng nghe vở nhạc kịch
The Baroque Ensemble sáng tác trong thời kỳ
Cách mạng Pháp; yêu mến những con ong phủ lấp
Những cánh hoa, nhắm mắt lại nhắm lại, tự khép
Lại trong những bản hòa âm này. Mọi nền văn
Minh chết.

      

 

MM   
        
JEU D’ESPRIT

I wrote a lyric that you said was pure,
Full of voiceless plosives, liquids, sibilants,
And, as a young girl licks an ice cream cone,
showed me how you rolled it on your tongue
And sweetly said, It’s written to be sung
By lovers in the shower as they moan
Or on a carpet in a kissing trance
Or in their twenties making up a tour
Of quiet rooms from Paris down toVence
Or in their early sixties left alone
As we are, still romantic, in our dance
That’s sexy, never clumsy, not mature,
Just loosening young vowels on our tongues,
Which in each other’s mouths are always sung

 

TRÒ CHƠI TINH THẦN

Tôi viết một bản tình ca mà em nói là
Tinh khiết, đầy những âm hơi âm nước âm xụyt
Không thành tiếng, và, như một cô gái trẻ nhấm
Nháp cây cà rem, cho tôi biết làm sao em
Cuộn nó trên đầu lưỡi và ngọt nào nói, nó 
Được viết để hát lên bởi những cặp tình nhân
Trong phòng tắm như rên rỉhoặc trên tấm thảm
Trong lúc hôn nhau mê đắm hoặc ở tuổi hai
Mươi trong những chuyến du hành nơi những căn phòng
Yên lặng từ Paris xuống Vernice hoặc họ
Rời khỏi một mình vào đầu những năm sáu mươi
Như chúng ta, vẫn lãng mạn, trong điệu nhảy gợi
Cảm, không bao giờ vụng về, không chấm dứt, ngay
Lúc thả lỏng những nguyên âm non nớt trên đầu
Lưỡi những nguyên âm luôn được hát lên trong miệng nhau.

 

 

 

______________________

Biographical Note
______________________

Dictionary of Literary Biography

______________________

 

 

 

Last modified on 01/25/2011 8:00 PM © 2004 2011 www.thotanhinhthuc.org.