SNOW WHITE

Frederick Feirstein
_________________

BẠCH TUYẾT

Translated into Vietnamese by KI

 

 
 

 

 

 

mm

 

SNOW WHITE

Her face is now a zero of despair
Over aging, money, the fatality
Of menopause, sexual schemers…
She lifts a wisp of gray hair
And tries to grin, “Bring me no more dreamers.”

Now is her final chance to meet The Prince.
“My inner wars are over, I need peace
Not the poison of my mother’s ‘No!’
“I’ve wakened to the dreaded five oh!”

“Hurry, Prince, soon I will be bleeding.
Time brings one down incalculably slow.
My heartbeat’s rapid, terrified of giving.
Like hers, hers, hers!
Hurry, Prince. I’m so tired of living.”

___________________________

From the author: Ronald Fairbairn was a Scottish Minister and a psychoanalyst. He used a key dream of a patient as a central metaphor which I use in and outside my office. It also is a riddle: You are alone in a room and starving and there is a bowl of soup next to you. But it is poisoned. Most people say they would drink the soup. I say "Why don't you say No and walk out the door."  


BẠCH TUYẾT

Khuôn mặt nàng tràn đầy tuyệt vọng về tuổi tác,
Tiền bạc, số phận vô sinh, những kẻ âm mưu
Tình dục … Nàng nâng lọn tóc xám và cố tóet
Miệng cười, “Đừng mang đến tôi những người mơ mộng.”

Bây giờ là cơ hội cuối cùng của nàng gặp
Gỡ Hòang tử. “Những cuộc chiến tranh thầm kín của
Tôi đã qua rồi, tôi cần sự bình yênkhông
Phải thuốc độc của lời mẹ tôi nói ‘Không!’
“Tôi đã tỉnh dậy vào tuổi năm mươi!” “Nhanh

Lên, Hòang tử, chẳng mấy chốc tôi sẽ bị chảy
Máu. Thời gian làm suy sụp con người một cách
Chậm chạp khó mà tính trước. Nhịp tim của tôi
Đập nhanh, đáng sợ về sự cho. Giống như nhịp
Tim của mẹ tôi, của mẹ tôi, của mẹ tôi.
“Nhanh lên, Hòang tử. Tôi rất mệt vì sự sống.”

_________________________

Theo tác giả: Ronald Fairbairn là một Bộ trưởng Tô Cách Lan và là một nhà phân tâm học. Ông sử dụng một giấc mơ chính yếu của bệnh nhân như một ẩn dụ trung tâm mà tôi dùng ở trong và bên ngòai văn phòng của tôi. Đó cũng là một câu đố: Bạn ở một mình trong căn phòng và đói và có một tô súp bên cạnh. Nhưng tô súp đó đã bị bỏ thuốc độc. Hầu hết mọi người nó họ sẽ ăn tô súp. Tôi nói “Tại sao bạn không nói ‘Không’ và bước ra khỏi căn phòng.”

Tác giả là một nhà thơ và một nhà phân tâm học. Nếu chúng ta đã đọc truyện Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn, sẽ không thấy những chi tiết trên. Bài thơ chứa đầy ẩn dụ, và những ghi chú trên của tác giả hẳn sẽ giúp bạn đọc sắp xếp thành một câu chuyện khác.

 

 

 

______________________

Biographical Note
______________________

Dictionary of Literary Biography

______________________

 

 

 

Last modified on 02/25/2011 8:00 PM © 2004 2011 www.thotanhinhthuc.org.