AS TIME GOES BY

Frederick Feirstein
_________________

THỜI GIAN TRÔI QUA

Translated into Vietnamese by KI

 

 
 

 

 

 

mm

 

AS TIME GOES BY

That was a golden age in which we lived.
Each day was summer, God was everywhere,
In every molecule of New York City air
When we were young and just believed in us.
That was a haloed age in which we lived,
Late twentieth century summer, love was everywhere.
I’d stop beside you on our walks to stare
At you, buying a peach, climbing a bus’s stair.
And there were buts, but always and & and
Sitting in Central, doodling each other’s hand,
And I recited poems, my simple fictions
In meter, rhyme, and New York City diction.
As dusk drew near we’d hold a darkening kiss.
When you’re distressed, you must remember this.

 

 

THỜI GIAN TRÔI QUA

Đó là thời đại vàng chúng tôi đã sống. Mỗi
Ngày là mùa hè, Chúa ở mọi nơi, trong mỗi
Phân tử của bầu không khí New York City
Khi chúng tôi còn trẻ và tin vào sự tồn tại
Của chúng tôi. Đó là thời đại hào quang chúng
Tôi đã sống, mùa hè cuối thế kỷ hai mươi,
Tình yêu ở mọi nơi. Tôi dừng lại bên em
Trong lúc đi dạo, nhìn em đăm đăm, mua một
Trái đào, leo lên xe búyt. Và có những cái
Nhưng mà, nhưng luôn luôn và & và ngồi ở
Công viên Central, viết nguệch ngọac vào tay nhau,
Và tôi đọc những bài thơ, những tưởng tượng đơn
Giản của tôi trong thể luật, vần và phát âm
Của New York City cho đến lúc trời chạng
Vạng chúng ta vẫn còn giữ nụ hôn trong tối.
Khi em đau buồn, em phải nhớ điều này.

 

 

 

______________________

Biographical Note
______________________

Dictionary of Literary Biography

______________________

 

 

 

Last modified on 01/25/2011 8:00 PM © 2004 2011 www.thotanhinhthuc.org.