AGING

Frederick Feirstein
_________________

TUỔI GIÀ

Translated into Vietnamese by KI

 

 
 

 

 

 

mm

 

AGING

“After a while we learn to mourn ourselves.”

We talked of aging in the dying light,
And large ambitions, small accomplishments,
Of hurtful actions, what we really meant.
We stayed up well into the night.

You said, We’re well for now,” though nervously.
 “9/ll brought this town disease.”
“All valleys of death,” I joked, “and leafless trees.”
You smiled at me dolorously.

Downstairs our precious block was being lit
For Christmas, strings of lights on all the trees,
Snow falling bit by bit by bit.
You kneeled at the window, childlike on your knees.

Did you ever think we would come to this,
We who lived from kiss to kiss to kiss?
Did you think our bodies would frighten us
When we were free and wild and dangerous.

 

 

TUỔI GIÀ

“Sau một thời gian chúng ta biết tự thương tiếc."

Chúng ta đề cập tới tuổi già trong ánh sáng
Dần tàn, và những tham vọng lớn, những thành tựu
Nhỏ, về những hành động gây tổn thương, những gì
Chúng ta thực sự muốn nói. Chúng ta vẫn tỉnh

Queo vào ban đêm. Bạn nói, “Chúng ta khỏe khoắn
Cho đến bây giờ," mặc dù dè dặt. "9/ll
Gây bệnh cho thị trấn này". "Tất cả những thung
Lũng của sự chết," Tôi nói đùa, "và những cái

Cây trơ lá." Bạn mỉm cười với tôi một cách
Đau buồn. Tầng dưới dãy phố quí giá của chúng
Ta được thắp sáng với Giáng sinh, đèn chăng trên
Khắp cây cối, tuyết rơi xuống từng chút từng chút.

Bạn quỳ ở cửa sổ, trong sự tôn kính và sợ hãi.
Bạn đã bao giờ nghĩ rằng chúng ta đến thế
Này, chúng ta sống từ nụ hôn tới nụ hôn
Nụ hôn? Bạn có nghĩ rằng cơ thể già nua

Làm chúng ta lo sợ khi chúng ta tự do
Và phóng túng và nguy hiểm.

 

 

______________________

Biographical Note
______________________

Dictionary of Literary Biography

______________________

 

 

 

Last modified on 02/25/2011 8:00 PM © 2004 2011 www.thotanhinhthuc.org.