SHE HANDS THE FIRE CAPTAIN A PHOTO

Frederick Feirstein
_________________

NÀNG TRAO TAY TẤM HÌNH CỦA ĐẠI ÚY CỨU HỎA

Translated into Vietnamese by KI

 

 
 

 

 

 

mm

 

 

SHE HANDS THE FIRE CAPTAIN A PHOTO

His name is Sean, he grins a goofy grin.
If you can find him, call me please.
His eyes are keen – he’s seen the frown of Death!
He’ll say my name – it’s Beth – with his last breath.
He wears a silver cross, a V-shaped scar
Marks his left wrist – no, right! – from a bar fight,
Though he’s just gentle as our Burmese cat.
If you can find his hand – or head! – please tell me that.
He loved these towers and his posh address.
He loved his view, his desk, his colleagues, friends.
He loves the East Side of Manhattan and the West.
He wears a double-breasted blazer, linen pants.
His tie is navy blue and never straight.
He smokes despite me, and he’ll never dance.
His cell phone’s broken and his rent is late.

 

 

NÀNG TRAO TAY TẤM HÌNH CỦA ĐẠI ÚY CỨU HỎA

Anh ấy tên Sean, lúc nào cũng cười toe trông
Huệch hoạc. Nếu ông tìm thấy anh ấy, làm ơn
Gọi cho tôi. Đôi mắt anh ấy đầy nhiệt tình –
Anh ấy đã gặp mặt Thần Chết! Anh ấy sẽ
Nói tên tôi – đó là Beth – với hơi thở cuối.
Anh ấy đeo thánh giá bạc, một dấu sẹo hình
Chữ V ở cổ tay trái – không, tay phải! – lúc
Đánh nhau trong một quán rượu, mặc dù anh ấy
Hòa nhã như con mèo Miến Điện của chúng tôi.
Nếu ông có thể tìm thấy bàn tay anh ấy –
Hoặc cái đầu! – làm ơn cho tôi biết với. Anh
Ấy yêu thích những tòa tháp này và cái địa
Chỉ sang trọng của anh ấy. Anh ấy yêu thích
Quang cảnh, bàn làm việc, đồng sự của anh ấy, những bè bạn.
Anh ấy yêu thích phía Đông Mahattan và
Phía Tây. Anh ấy mặc chiếc áo hai hàng cúc,
Quần vải sợi. Cà vạt của anh ấy màu xanh
Dương và không bao giờ thẳng. Anh ấy hút thuốc
Bất kể có tôi, và sẽ chẳng bao giờ khiêu
Vũ. Điện thoại di động của anh ấy bị vỡ
Và tiền thuê nhà trả trễ.

 

Chú thích

Bài thơ là lời độc thoại, một đoạn kịch độc diễn ngắn, trong cơn thảng thốt. Nhân vật là một người vợ, cầm tấm hình đi tìm chồng, là một đại úy cứu hỏa bị tử thương trong cuộc khủng bố, 9 tháng 11 năm 2001, tại Tòa Tháp Đôi, Trung tâm Thương mại Thế giới (Twin Towers of the World Trade Center) ở New York City.

 

 

 

______________________

Biographical Note
______________________

Dictionary of Literary Biography

______________________

 

 

Last modified on 08/25/2010 8:00 PM © 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.