PHOENIXES

Frederick Feirstein
_________________

NHỮNG CON CHIM PHƯỢNG HOÀNG

Translated into Vietnamese by KI

 

 
 

 

 

 

mm

 

 

PHOENIXES

            (for Matt, later)

           
I thought that I was stronger than I am.
Death after death after death undid me.
My family seemed fresh sacrificial lambs.
Neither the present nor the future hid me,

And not like phoenixes they flew,
But like my old darlings, frightened, holding hands,
And like your high school girlfriend Amy who
Wore Death’s unholy, pale gray wedding band.

Dear nephew, who in my mind won’t grow old,
This is for you, for what you can’t express,
Running as you did when the huge cloud rolled
For endless blocks. For Amy, please stay blessed.

 

 

 

NHỮNG CON CHIM PHƯỢNG HOÀNG

Tặng cháu Matt, đọc sau

Tôi nghĩ rằng tôi đã mạnh mẽ hơn khả năng
Của tôi. Thần chết rồi thần chết rồi thần chết
Không làm gì tôi. Gia đình tôi hình như đã
Trở thành bầy cừu non tế thần. Không có hiện

Tại hay tương lai che khuất tôi và không giống
Như những con phượng hòang đã bay, nhưng giống người
Tình cũ của tôi, sợ hãi, đôi tay nắm chặt
Và giống như người bạn gái thời trung học Amy

Của cháu đã đeo chiếc nhẫn cưới ảm đạm tái
Xanh và chia lìa của thần chết. Cháu thân yêu,
Ai trong tâm trí tôi không già đi, điều này
Dành cho cháu, cho những gì cháu không thể diễn

Tả, hãy cứ vận hành như cháu đã từng khi
Đám mây bao la cuộn tròn vì những khu phố
Dài vô tận. Vì Amy, hãy ở lại trong ơn phước.

 

Chú thích

Chim thần thoại trong những truyện hoang đường, sống khoảng 500 hay 600 năm ở vùng hoang dã Ả Rập, tự đốt cháy mình và sống lại từ chính tro của mình, thường biểu tượng cho sự bất tử hoặc hy vọng.

 

 

 

______________________

Biographical Note
______________________

Dictionary of Literary Biography

______________________

 

 

Last modified on 09/12/2010 8:00 PM © 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.