MOCK EPIC

Frederick Feirstein
_________________

BẢN HÙNG CA NHẠO BÁNG

Translated into Vietnamese by KI

 

 
 

 

 

 

mm

Visions of the Hereafter, Hieronymus Bosch

 

Mock Epic

From darkness, where every hero goes
To find he’s smaller than he had imagined,
I write a devil-may-care duet,
A lullaby for Bosch or Kurosawa.

Survivor guilt or curiosity
Drew me here like a seductive mother
Or the long deep notes from a sea god’s shell,
From the primal scene, or from Sartre’s hell.

I might have dramatized this when young and strong,
Made it a crisis in an epic poem.
But I’m too tired now to make this long.
Besides, all epics only take us home.

 

 

mm

mm

Rashomon (1950)

 

Bản Hùng Ca Nhạo Báng

Từ bóng tối, nơi mỗi anh hùng ra đi phát
Hiện hắn nhỏ bé hơn hắn tưởng tượng, tôi viết
Bản song ca không-quan-tâm-tới-hậu-quả một
Bài hát ru cho Bosch hoặc Kurosawa

Mặc cảm tội lỗi của kẻ sống sót hoặc sự
Tò mò đã đưa tôi tới đây như đó là
Sự cám dỗ của người mẹ hoặc những nốt nhạc
Dài sâu lắng từ cái vỏ của thần biển từ

Cảnh trí nguyên sơ, hoặc từ địa ngục của Sartre.
Tôi có thể đã kịch tính hóa điều này khi
Còn trẻ và khỏe tạo thành cơn khủng khoảng trong
Một bản hùng ca nhưng bây giờ tôi quá mệt

Để kéo dài thêm bài thơtrừ phi, mọi bản
Hùng ca chỉ đưa chúng ta trở về quê nhà.

 

Chú thích

Hieronymus Bosch (1450 –1516) là họa sĩ Hòa Lan, nổi tiếng với những họa phẩm kỳ lạ.  Hell, vẽ sau 1490, là một trong 4 họa phẩm, Viễn Ảnh Tương Lai (Visions of the Hereafter) theo thứ tự: Terrestrial Paradise (Thiên đàng trên đất), Ascent of the Blessed (Dâng ơn phước), Fall of the Damned (Rơi xuống hỏa ngục) và Hell (Địa ngục), sơn dầu trên gỗ, mỗi tấm 86.5 × 39.5, hiện lưu giữ tại Palazzo Ducale, Venice, Italy.

 

mm

Akira Kurosawa (1910 – 1998) đạo diễn thiên tài Nhật bản, lừng danh với kiệt tác Rashomon, Lã Sinh Môn, (1950)

 

 

______________________

Biographical Note
______________________

Dictionary of Literary Biography

______________________

 

 

Last modified on 08/25/2010 8:00 PM © 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.