IMMORTALITY

Frederick Feirstein
_______________________

BẤT TỬ

Translated into Vietnamese by KI

 

 

 
 

 

 

 

 

Poems are written for the folks at home
Who scoffed at what we said in prose.
Poems are written for the folks who doze
In nursing homes, or villages of stone.

Poems are written for idealized others,
For the best traits in our fathers, mothers.
Poems are transcripts of our chromosomes
That once formed moving flesh and bone.

Poems are written sound by line by page
In momentary grief or fear or rage,
Knowing there is no one and no home.
Poems are written for their sake alone.

 

Những bài thơ được viết cho những bậc cha chú
Trong nhà kẻ nhạo báng những gì đã diễn đạt
Trong văn xuôi. Những bài thơ được viết cho những
Bậc cha chú ngủ lơ mơ trong những nhà dưỡng

Lão, hoặc ngoài nghĩa trang. Những bài thơ được viết
Để lý tưởng hóa kẻ khác, vì cá tính nổi bật
Trong những người cha, người mẹ. Những bài thơ là
Bản sao nhiễm sắc thể của chúng ta đã từng

Làm cho thịt và xương di động. Những bài thơ
Được viết bởi âm thanh dòng chữ và trang giấy
Trong phút chốc âu sầu, sợ hãi hay giận dữ
(Dù) biết rằng không người và không nhà. Những bài

Thơ được viết duy nhất cho chính nó.


______________________

Biographical Note
______________________

Dictionary of Literary Biography

______________________

 

 

Last modified on 06/20/2010 – 6:00 PM
© 2004 – 2010 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC