FATHER AND SON

Frederick Feirstein
_________________

CHA VÀ CON

Translated into Vietnamese by KI

 

 
 

 

 

 

MM

 

mm

Tim Thomson, "Father & Son"

 

From the author: This poem alludes to is the tragic reconciliation I had with my father the day he died and my feelings later in which I sought forgiveness and found forgiveness for the difficulties in our relationship. In childhood we were very close. In my adolescence it was a difficult time for both of us. Its placement in the book is meant to suggest a parallel between our sleepwalking through life and the sleepwalkers in the 9/ll poem, that is the relationship between private and public trauma I talk about in the Afterword.

As you can gather, my poetry books are not collections but are carefully structured books.

 

FATHER AND SON

Finally I’ve learned forgiveness at this age,
For your mistakes that crippled me,
Which I’ve repeated. I have seen far worse.
You made them out of ignorance, not choice.

The rage I had, the wisdom that I lacked
Amaze me now, as if a page
That I was reading suddenly caught fire
And images of you tumbled from the smoke,
Words you mumbled when you were very tired,

Dying, your hand in mine, that long last night,
Both knowing you had lost all breath to fight.
“It’s late,” you said, “I don’t want you to go.
But you have to leave me.” So I sighed

And, like a child in winter, buttoned up my coat.
“I love you,” we said simultaneously.
“Kiss your son for me,” who then was four months old.
The next day you were found unsaveable and cold.

So if I try to save you on this page
And if you try to save me from your realm,
Eons away, distances so vast
It seems a microscopic stage our past

Of father and son struggling through myth
Which we enacted witlessly and sick,
Dumb, irreconcilable, compelled
To make this seeming paradise a hell

In which we sleptwalked like the shade you are,
The shadow of a man I hoped to be.
Why were we burdened, little you and me
Or, as you often said, “How can this be?”

____________________________________________________

 

Lời tác giả: Bài thơ này ám chỉ sự hòa giải bi thảm của tôi với cha tôi vào ngày ông qua đời, và những cảm xúc sau đó là tìm kiếm sự tha thứ và đã tìm thấy sự tha thứ cho những cảnh khó khăn trong mối liên hệ cha con. Trong thời thơ ấu, tôi rất gần gũi ông. Trong thời thanh niên là lúc khó khăn cho cả hai chúng tôi. Sự sắp đặt bài thơ này trong cuốn sách hàm ý sự trùng hợp giữa sự mộng du của chúng tôi xuyên suốt cuộc đời và những kẻ mộng du trong bài thơ về biến cố 9/11, đó là sự liên hệ giữa cơn chấn thương riêng và chung mà tôi đã nói trong Lời bạt.

Như bạn có thể suy ra, những tập thơ của tôi không phải là những tuyển tập nhưng là những tập thơ được kết cấu cẩn thận.

 

CHA VÀ CON

Cuối cùng, ở tuổi này, con đã học được sự
Tha thứ, vì những sai sót của cha đã làm
Hỏng con, những sai sót đó con đã lập lại.
Tệ hại hơn nhiều. Những sai sót do cha không
Biết, chứ đâu chọn lựa. Con đã có thừa sự

Giận dữ, và thiếu sự khôn ngoan điều đó bây giờ
Làm con ngạc nhiên, như thể một trang sách con
Đang đọc bất thình lình bắt lửa và hình ảnh
Của cha ngã nhào từ cột khói, những tiếng cha
Lầm bầm khi đã mệt lảlúc hấp hối, con

Đã nắm tay cha, đêm dài cuối cùng đó, cả
Hai chúng ta đều biết cha đã chiến đấu đến
Hết hơi. “Trễ rồi,” cha nói, “Cha không muốn con
Đi. Nhưng con phải bỏ cha ở lại.” Lúc đó con đã thở dài.

Và, như một đứa trẻ trong mùa Đông, con cài
Áo khóac. “Con (cha) thương cha (con),” chúng ta cùng
Nói. “Hôn đứa cháu cho cha,” đứa cháu mới bốn
Tháng tuổi. Hôm sau, cha được tìm thấy đã chết
và lạnh. Như thế, nếu con cứu cha trên trang

Giấy này và nếu cha cứu con từ vương quốc
Của cha, khỏang thời gian vô tận vụt qua, khỏang
Cách mênh mông đó tưởng như một sân khấu vi
Mô, quá khứ của chúng ta của cha và con

Vẫy vùng qua huyền thọai mà chúng ta đã diễn
Vai như mất hồn và chán ngán,đần độn, bất
Tương nhượng, thúc bách để làm cái thiên đường ra
Vẻ này là địa ngục trong đó chúng ta đã
Mộng du như thể cha là cái bóng, cái bóng

Của người đàn ông con mong được trở thành. Tại
Sao chúng ta bị đè nặng, tuổi thơ của cha
Và con hoặc, như cha thường nói, “Làm sao lại
có thể thế này nhỉ?”

 

 

 

______________________

Biographical Note
______________________

Dictionary of Literary Biography

______________________

 

 

 

Last modified on11/14/2010 8:00 PM © 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.