THUNDER (FOR CLARE)

Phillip A. Ellis

____________________________

TIẾNG SẤM (CHO CLARE)

Translated into Vietnamese by KI

 

 
 

 

 

 

mm

THUNDER (FOR CLARE)

The clouds grumble: it seems they do not know
you well enough. I can't blame them at all,
but when contented all of the clouds pall,
become fluffier. Something like that, though
other people speak differently. Go
ask them if you don't believe me, or call
on them when they're happier. If it all
helps, so much the better. And say hello.

They won't bite you (though they might nibble ... well ...
a tiny bit ...) there's no harm in trying
to get to know them. It's not like dying
on stage, or corpsing as Ophelia,
being rude to someone unseely, a
problem only if you believe in Hell.TIẾNG SẤM (CHO CLARE)

Những đám mây rền vang: hình như chúng không biết
em rõ. Tôi không thể trách cứ gì chúng,
nhưng, khi được tọai ý, tất cả những đám mây trở nên nhàm chán,
xốp nhẹ hơn. Đại khái là vậy, dẫu rằng
những người khác nói một cách khác. Đi
hỏi họ nếu em không tin tôi hoặc
ghé thăm nếu họ hạnh phúc hơn. Nếu tất cả
đều có ích, ngay cả tốt hơn. Và hãy nói lời chào.

Chúng sẽ không cắn em (mặc dù chúng có thể gậm nhấm … hết …
một miếng nhỏ … ) không có gì hại trong lúc cố
để biết chúng. Không giống như đang chết
trên sân khấu, hoặc diễn cương như trong vai Ophelia,
thô lỗ với kẻ hiểm ác nào đó, chỉ
là vấn đề nếu em tin vào địa ngục.

 

Chú thích
corpsing: là một thuật ngữ kịch nghệ, diễn không đúng với vai diễn, thường cười trong khi diễn. Việt nam có từ “diễn cương” không biết có đúng không?

unseely: là những nhân vật phản diện trong những truyện cổ tích của những đảo quốc Anh, có nghĩa là hiểm ác và có thiên hướng làm hại con người.

Ophelia, nhân vật trong vở kịch Hamlet của Shakerspear

They won't bite you (though they might nibble ... well ... a tiny bit ...), theo tác giả, trong cách nói thông thường ở Úc, khi bạn giới thiệu ai, và bạn muốn nhấn mạnh là họ rất dễ chịu (easy-going), thì nói ”Đây là ai-đó: họ không cắn …” và bạn thường nghe câu nói đùa bỡn, “Đây là ai-đó: họ không cắn nhưng họ có thể gậm nhấm…” trong bài, có ý là, “Đừng lo lắng, chúng sẽ không hại em đâu.”

Trong cách nói như vậy, “tiếng sấm” cũng chỉ là những đám mây, và những đám mây được nhân cách hóa, là những ai-đó (so-and-so’s) chăng?

 

 

 

________

Biography
________

 

 

 

Last modified on 01/18/2011 8:00 PM © 2004 2011 www.thotanhinhthuc.org.