AN ALLITERATIVE SONNET FOR CLARE

Phillip A. Ellis

____________________________

BÀI SONNET ĐIỆP ÂM CHO CLARE

Translated into Vietnamese by KI

 

 
 

 

 

 

mm

AN ALLITERATIVE SONNET FOR CLARE

I dream of the day that dies to night,
I dream of the suns that seem unstill,
turning and wheeling with tempered will
that knows nothing of knowledge, delight
in wisdom's ways, or the warlike fight
of fang and claw, that cleanses, still,
the world of the frail, that will fall the while
the quick and the timid will take to flight.

I dream of that fairer Whangarei, clad
with waterfall's ways, in a wider land,
and dream of the sorrowless songs of the birds
that seem to speak with their sounds, that, glad,
redeem the islands that are as a stand
of a certain tree, that sings with no words.


BÀI SONNET ĐIỆP ÂM CHO CLARE

Tôi mơ thấy ngày trở thành đêm
tôi mơ thấy những định tinh không đứng yên
xoay và lượn vòng với tính quả quyết
không biết đến kiến thức, đến khóai cảm
của những cung cách thông tuệ, hoặc trận chiến kiểu
răng nanh và móng vuốt, (tính quả quyết) thanh tẩy, thinh lặng,
cái thế giới mỏng manh đó rơi trong thoáng chốc
nhanh chóng và rụt rè rồi bay bổng.

Tôi mơ về một Whangarei tốt hơn, mang
phong cách của một dòng thác, trong vùng đất rộng hơn,
và mơ tới những tiếng hót không chút ưu phiền của chim chóc,
chừng như chúng nói bằng âm thanh, vui sướng
đền bù cho những hòn đảo như một chỗ đứng
của cái cây nào đó, hát không lời.

 

 

________

Biography
________

 

 

 

Last modified on 11/04/2011 8:00 PM © 2004 2011 www.thotanhinhthuc.org.