ELEMENTS (FOR CLARE)

Phillip A. Ellis

____________________________


NHỮNG THÀNH TỐ (DÀNH GỬI CLARE)

Translated into Vietnamese by Phạm Kiều Tùng

 

 
 

 

 

 

mm

ELEMENTS (FOR CLARE)

With the sea tumbling over rocks,
and a certain wildness in the seagull's call,
I am brought to mind of the swell
and of the pitch and yaw of the boat
as the seawind teased its fingers into your hair.
This is in that certain world
where the waves at high tide wash over sand banks,
cutting an island into two or three.

Yours is the spark of fire the sea won't wash,
for fear of drowning it forever,
even as it longs to;
please do not depart for forever
without a backward glance at the world,
and at the elements that form its bays.


NHỮNG THÀNH TỐ (DÀNH GỬI CLARE)

Với biển cả xô nước tung tóe lên các tảng đá,
cùng với chút niềm mông quạnh trong tiếng kêu của loài mòng biển,
tôi hồi tưởng đợt sóng biển ngầm
và con thuyền nhấp nhô trồi hụp đi lạc hướng
khi gió biển đùa cợt lùa những ngón tay của nó vào mái tóc em.
Chính trong thế giới đáng tin cậy đó
nơi sóng biển lúc triều cường tràn ngập những bãi cát ở bờ biển,
chia cắt một hải đảo thành hai hoặc ba.

Thế giới của em là tia lửa mà biển cả sẽ không cuốn trôi đi,
vì e sẽ nhấn chìm nó mãi mãi,
ngay cả khi nó muốn thế;
xin đừng ra đi một lần cho mãi mãi
mà không một lần ngoái nhìn thế giới ấy
cùng những thành tố đã định hình những vịnh của nó.


 

________

Biography
________

 

 

Last modified on 12/21/2010 8:00 PM © 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.