DEAD, WHITE WOOD

Phillip A. Ellis

____________________________


KẺ CHẾT, RỪNG TRẮNG

Translated into Vietnamese by KI

 

 
 

 

 

 

 

mm

 


"Dead, White Wood"

Out of the futile grasp
of ghost-white ghost gums,
a cold moon rising,
coloured the hue
of cold smoke furling in flat,
florescent shapes
that were formed beneath
an overarching lamp
falling asleep in the declining
hours of sinking mercury,
and sleepiness settling
like emptied dreams
lazily turbulent
as from cigarettes,
ash-grey as moons
in ghost gums' ringbarked grasps,
I dream of the trees
marching towards me,
an orchard of dead, white
wood.

ghost gums: a species of trees with white bark
ringbarked: trees which have had a ring of bark removed, causing them to die as a result; an old, and now illegal practice in Australia

 

“Kẻ Chết, Rừng Trắng”

Thoát ra khỏi sự nắm bắt
vô vọng của những cây bạch
đàn ma – ma trắng một mặt
trăng lạnh nhô lên tô điểm
sắc thái một làn khói lạnh
gợn theo bề mặt tạo thành
những hình dạng huỳnh quang bên
dưới ngọn đèn trăng bao quát
như ai đó thiếp ngủ lúc
nửa đêm về sáng khi hàn
thử biểu xuống thấp thấm lạnh
và sự ngái ngủ làm thư
dãn như những giấc mơ trống
rỗng lộn xộn một cách uể
oải được nhả từ khói của
những điếu thuốc lá đầu ngày
và màu xám tro không khác
gì những mặt trăng phản ánh
từ những khoanh nhẫn của vỏ
những cây bạch đàn ma, tôi
mơ những cây bạch đàn ấy
bước đều về phía tôi, vườn
cây của kẻ chết, rừng trắng.

 

 

 

________

Biography
________

 

 

 

Last modified on 10/10/2010 8:00 PM © 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.