A FINE POEM TO GLOW IN

Phillip A. Ellis

_____________________________


ĐỂ RỰC SÁNG TRONG MỘT BÀI THƠ HAY

Translated into Vietnamese by Tunisia

 

 
 

 

 

 

MM

 

 

A Fine Poem to Glow in

I have considered night, and dreams
that die in the day, like wisps of darkness,
shadows that shrink into the earth
with the rising of the sun at dawn.

I have been thinking of how the shapes
of objects at dawn are revealed as the light
opens its eyes, and slowly grows
it gaze over the wakening earth.

No more do I roam the false dawn streets,
when the swallows clamour, chattering shrilly
over the seaside avenues, pines
that grasp the salt air with their hands.

And the green of the land, and greener water
filling the shallows with breaking waves,
and the green in my eyes and the green in my heart
shall find a fine poem to glow in.

 

 

Để rực sáng trong một bài thơ hay

Tôi coi như đêm, và những giấc mơ
chết trong ngày, như những vệt tối
những cái bóng thu về trái đất
với mặt trời mọc lúc bình minh.

Tôi đang suy ngẫm là làm sao những hình dạng
của vật thể lúc bình minh được phát hiện khi ánh sáng mặt trời
mở đôi mắt của chúng, và chậm chạp làm tăng
cái nhìn đăm đăm của chúng qua trái đất đang thức dậy.

Không còn chăng tôi lang thang trên những con đường tờ mờ sáng
khi những cánh chim én huyên náo, ríu rít
trên những đại lộ ven biển, những cây thông
hứng lấy không khí mặn nơi tàn lá.

Và màu xanh của đất, màu xanh của nước
tràn lên chỗ nước cạn với những đợt sóng vỡ,
và màu xanh trong mắt tôi, trong trái tim tôi
sẽ tìm ra một bài thơ hay để rực sáng.

 

 

________

Biography
________

 

 

 

Last modified on 08/25/2010 8:00 PM © 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.