A BUSH MEDITATION

Phillip A. Ellis

____________________________


TRẦM TƯ VỀ BỤI GAI

Translated into Vietnamese by KI

 

 
 

 

 

 

 

mm

 


A Bush Meditation

The pardalotes have rustled through the grass,
until their tracks have twisted, with the dust
that fades into a spray of greying dirt
that, dumped on the steps, patters under foot
and shoe, that sinks into one's socks, when worn
alone; and I know nothing of these tracks
that have passed, twisting through the grass that grows
around the worn wood of the house, that's faded, greyed.

I am no hunter, nothing of the sort:
the feral cats are calling round about
my house, when night is hunched over my tea
with its retinue of stars, as I am freed
from twilight, as the day had to die down
with fading light, like eyes of dying pardalotes.

pardalote: a species of small Australian birds

 Trầm Tư Về Bụi Gai

Những con chim Úc sột soạt xuyên qua bãi cỏ,
cho đến khi những lối đi của chúng xoắn lại, với bụi                                    
mờ nhạt trong khoảng mù bay của đất màu xám,
thứ bụi đất lẹt xẹt dưới chân hay dưới giày,
đổ trên những bước chân, lọt vào vớ nếu chỉ mang vớ;
và tôi không biết gì về những lối đi này
đã qua, xoắn lại xuyên qua bãi cỏ mọc
chung quanh cánh rừng xơ xác của ngôi nhà, mờ nhạt, xám xịt.

Tôi không phải thợ săn, không phải thứ:
những con mèo hoang đang quanh quẩn gần
nhà, khi đêm khom mình trên tách trà của tôi
với đoàn tùy tùng là những vì sao, như tôi đã
thoát khỏi hoàng hôn, như ngày phải tắt dần
với ánh sáng tàn phai, giống đôi mắt
của những con chim Úc lúc chết.

 

 

________

Biography
________

 

 

 

Last modified on 09/23/2010 8:00 PM © 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.