HERMIT AND THE EMPTINESS
__________________________

ĐẠO SĨ VÀ HƯ VÔ

Poem by Minh Đức Triệu Tam Anh*
Translated by Diễm Nghi

 

 
 

 

 

 

mm

 

HERMIT AND THE EMPTINESS
 
Contemplating amid the emptiness of mountain valley
I suddenly noticed, evening hurryinly
chased after the cloud.
Time heavily fell on silent rock,
with presence – completely lost in space.
I boarded solitude to find tears
in fragile death.
Fireflies have become blind,
leaving the stars
with no one to watch?
A hermit life, an old crab leaving its cave,
high up on a mountain – still afraid of rising tides
Shirtful of dust – I got exhausted of brushing off.
A reclusive life entailed much annoyance.
A hermit life, a bird on mountain peak,
chanted under new sunlight, amid smog.
It bled by the poet 's melancholic soul,
which sparked like fire in the twilight.
I wandered at night under a lone moon
Willow trees shivered in rainy dews.
All my life, I denied fame,
to lead a quiet path
 since the beginning.
Boundlessness is now just a breath
with timeless smiles around here
My life as a hermit, an old crab leaving its cave,
transformed into grasses at the Eastern mountain.
 
* Minh Đức Triều Tâm Ảnh là thiền sư Giác Đức

mm

ĐẠO SĨ VÀ HƯ VÔ

Ta ngồi mãi giữa hư vô lòng núi
bỗng thấy chiều hớt hải đuổi theo mây
khối thời gian rơi vào triền đá lặng
hiện tại nào mất hút ở đầu cây

đời đạo sĩ, con còng già bỏ tổ
lên non cao còn sợ nước triều lên
bụi đầy áo, phủi hoài tay cũng mỏi
có nhiều khi ẩn dật cũng ưu phiền

ta ghé bến đìu hiu tìm hạt lệ
rơi quanh mình với nỗi chết xanh xao
hoa đốm bay đã vô tri tròng mắt
còn bầu trời ai hái những vì sao!

đời đạo sĩ, con chim trên đỉnh núi
ngợi ca ngày nắng mới, giữa mù sương
chim rướm máu bởi hồn thơ u khoát
rớt xuống trần như lửa cháy tà dương

ta bước xuống, đêm, và vầng trăng lạnh
khóm lau già run rẩy nước sương mưa
trọn thân thế ta chối từ vinh hạnh
theo con đường lặng lẽ tự ngàn xưa

chừ vô biên chỉ còn là hơi thở
và nụ cười bất diệt ở quanh đây
đời đạo sĩ, con còng già bỏ tổ
hóa thân làm lau cỏ ở đồi tây!

 

 

Last modified on 01/09/2012 8:00 PM © 20042012 www.thotanhinhthuc.org.