UNDER THIS ROOF

Alden Marin
________________________

DƯỚI MÁI NHÀ NÀY

Translated into Vietnamese by Phạm Kiều Tùng

 

 
 

 

 

 

 

You will grow old
under this roof
in this house
on the outskirts
of a seaside village;
the ocean will only
know you briefly
as will the citizens
who all say HELLO
at morning coffee
The trees and forests
in nearby mountains
will grow unknowingly
and the world will
not necessarily be
a better or worse
place without you.

 

 

 

________

Biography
________

 

 

Last modified on 09/12/2007 6:00 PM
© 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC

 

 

 

 

 

 

 

 

Bạn sẽ già đi
dưới mái
nhà này
ở ngoại ô
ngôi làng ven biển;
biển chỉ
biết sơ về bạn
cũng như những công dân
chào nhau HELLO
ở cữ cà phê sáng
Cây và rừng
ở núi non kế cận
sẽ mọc chẳng ai hay
và thế giới sẽ
không nhất thiết
là nơi tốt hơn hay tệ hơn
khi thiếu vắng bạn.