A SHORT LOVE

Alden Marin
_______________________________________

TÌNH MỘT THOÁNG

Translated into Vietnamese by Phạm Kiều Tùng

 

 
 

 

 

 

mm

 

A SHORT LOVE

Pressed to
our lips and held
lovingly in our hands–
the object of desire
and need–we wait
in anticipation
and mourn their absence–
the inevitable emptiness
that haunts–
and wanting more;
we answer the urgent call
like a lover might…
Now–the cups
that served us
blow, abandoned
in the streets–cut loose
doing their desperate
somersaults & smashed
amongst weeds in fields–
torn to pieces and stomped
in parking lots–left
for dead and useless, even
propped on posts as targets
long after we
the unfaithful imbibers
of their contents
have moved on.

 

TÌNH MỘT THOÁNG

Áp sát vào
môi và nắm
trong tay âu yếm –
vật ta muốn
và cần – ta đợi
háo hức
và vắng chúng, ta thương tiếc chúng –
cái rỗng không chẳng thể tránh khỏi
ám ảnh ta –
và muốn nhiều hơn nữa;
chúng ta đáp trả lời kêu đòi khẩn thiết
như người tình đáp trả …
Giờ đây – những chiếc li ấy
từng phục vụ ta
bị quăng, ném bỏ
trên đường phố – được thả lỏng
thực hiện những cú nhảy lộn nhào
tuyệt vọng & chúng bị đập tan
nằm giữa đám cỏ dại ngoài đồng –
rời thành từng mảnh và lăn lóc khua vang
trong những bãi đậu xe – bị bỏ mặc
chết gí và vô dụng, thậm chí
bị máng vào cột làm bia ngắm
rất lâu sau khi chúng ta
những kẻ uống không chung thủy
cạn hết li
đi tiếp.

 

 

________

Biography
________

 

 

Last modified on 03/01/2010 6:00 PM
© 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC