PEAR SHAPED

Alden Marin
________________________

HÌNH TRÁI LÊ

Translated into Vietnamese by Phạm Kiều Tùng

 

 
 

 

 

 
That year
We learned the world
Wasn't round
But pear shaped;
Not fitting easily
Into any concept
Defying the little compartments
In which we sometimes live
Our lives; pear shaped
Like men become in time –
Those gentle fruits that sit
On tables in bowls
And which painters paint
Near windows
Looking autumnal and sweet
Possessing something we don't –
That was the year
Drugs were still in favor
But we suspected something
Was wrong; hospitals
And fires and a stray dog
That became our own
"Tico, Tico" like Charlie Parker played it
Such style and rhythm;
The way that dog
Would lick my face
From side to side
When I was drunk
The way a pear
Would always taste
When you knew
The world wasn't round.

 

________

Biography
________

 

 

Last modified on 01/30/2007 6:00 PM
© 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC

 

 

 

 

 

 

 Năm đó
Chúng ta học được rằng thế giới
Không tròn
Mà có hình trái lê;
Không dễ khớp
Bất kì khái niệm nào
Thách thức những căn phòng nhỏ
Nơi đôi khi chúng ta sống trải
Đời chúng ta; hình trái lê
Như con người theo thời gian trở thành hình giống vậy –
Những trái cây ngọt dịu
Trên bàn trong bát
Và các họa sĩ thường vẽ chúng
Được đặt gần cửa sổ
Trông gợi độ thu về và nghe ngọt ngào
Chúng có được điều gì chúng ta không có được –
Đó là năm
Ma túy còn được chuộng
Nhưng chúng ta đã ngờ rằng có điều gì đó
Sai lạc; những bệnh viện
Và những đám cháy và một con chó lạc
Trở thành khúc “Tico, Tico” [*] của chúng ta
Như Charlie Parker diễn tấu nó
Theo phong cách và nhịp điệu như vậy;
Cách mà con chó đó
Liếm mặt tôi
Từ phía bên này sang phía bên kia
Khi tôi say
Cách mà một trái lê
Luôn có mùi vị ra sao
Khi bạn biết được
Rằng thế giới không tròn.

 

Chú thích

[*] Trích email của tác giả:
TICO TICO is a lyric from a song a French Canadian
songwriter friend of mine wrote called ALYS EN
CINEMASCOPE ... the lyric is AU MACAMBO,
QUAND TU CHANTAIS, "TICO, TICO, TICO"
LES NUITS DE MONTREAL VALLAIENT BIENS
CELLES DU MACAMBO ... CHA CHA ET MAMBO,
ET LES HOMMES ETAIENT BEAUX EN
CE TEMPS LA ... SOULIERS BLANCS ET PANAMAS...
" I love how they use TICO TICO TICO in that
song...it's just a song lyric. The song, itself,
is about the French Canadian singer ALYS ROBY ...
who is well known in Montreal as a club and
cabaret singer ... PS - the parolier LUC PLAMONDON
wrote the song ALYS EN CINEMASCOPE and
it was sung by DIANE DUFRESNE ... I think
that other Canadian/French singers like
Celine Dion have also sung this song ...