THE STREETS OF OJAI

Alden Marin
________________________

NHỮNG ĐƯỜNG PHỐ Ở OJAI

Translated into Vietnamese by Phạm Kiều Tùng

 

 
 

 

 

 
 
Driving up and down
The streets of Ojai
Through vineyards and orchards
Feeling lonely and lost
Looking at orange trees
Their pendulous, golden fruits
Hanging alone –
Waiting to ripen
To be picked and eaten
By hungry, hurried humans
With the rinds thrown down
In dejected, abstract patterns
On the ground
I feel like those peels:
Pulled off, twisted back
Ripped open and cast aside
So that someone could get
To what they wanted inside
And then, ate it all
And left me
Wandering the streets and lanes
Of Ojai feeling
Lonely and lost.

 

________

Biography
________

 

 

Last modified on 01/30/2007 6:00 PM
© 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC

 

 

 

 

 

 

 

 


Lái xe ngược xuôi
Những đường phố ở Ojai
Đi qua những vườn nho và vườn cây ăn trái
Cảm thấy bơ vơ và lạc lõng
Ngó nhìn những cây cam
Trái lủng lẳng vàng óng
Treo lửng trơ vơ –
Chờ chín
Những con người đói khát, hối hả
Sẽ hái và ăn
Liệng bỏ vỏ
Thành những mô hình trừu tượng trông thật buồn bã
Trên nền đất
Tôi thấy mình như những vỏ cam:
Bị bóc, vắt
Cắt làm đôi và rồi bị liệng bỏ
Để ai đó có được
Thứ họ muốn bên trong
Và rồi, ăn trọn
Và để lại tôi
Lang thang trên những đường phố và đường hẻm
Ở Ojai cảm thấy mình
Bơ vơ và lạc lõng.

 

Chú thích

Ojai: đọc là “oh-high”, là một thị trấn thuộc Quận
Ventura, bang California. Là một trong những thị trấn
nhỏ nhất của Quận (theo thống kê 2003, dân số Ojai
là 8,006).
Từ “Ojai” có nghĩa là “Valley of the Moon”
(Thung lũng Vầng Trăng)
[theo Wikipedia]