HOW OFTEN

Alden Marin
_______________________________________

BIẾT BAO LẦN

Translated into Vietnamese by Phạm Kiều Tùng

 

 
 

 

 

 

mm

 

HOW OFTEN

Last winter
we walked to the top
of West Falls
but there was no water–
only a dry chute
we talked a little
about fathers (yours…
a mountaineer, gone)
and about love
(between others, not ours)
On the way back down
I wished the wind
would take you–
turn you to a bird
so that you could fly off
but your feet only
kicked up dust;
there had been a fire
in those hills
with wildflowers coming through
cinders–yellow and red and
You objected to a remark
I’d said, about
hoped-for intimacy–
“It’s not for us, I’m afraid…”
And later, at the hotel
with you in the bath
I kicked myself
for my choice
of women–and trails
and how often
I am wrong.

 

BIẾT BAO LẦN

Mùa đông vừa qua
chúng tôi đã leo tới đỉnh
West Falls
nhưng ở đó không có nước –
chỉ là một thác nước khô cạn
chúng tôi nói chuyện chút ít
về những ông bố (bố của nàng …
một người có tài leo núi, đã qua đời)
và về tình yêu
(giữa những người khác, không phải chúng tôi)
Trên đường ngược trở xuống
tôi đã ước phải chi cơn gió
cuốn nàng đi –
biến nàng thành con chim
để nàng có thể bay đi mất
nhưng đôi chân nàng chỉ
làm bụi bay mù;
từng xảy ra một đám cháy
nơi những ngọn đồi kia
và hoa dại biến thành
tro than – màu vàng và đỏ và
Nàng bỗng chỉ trích một nhận xét
tôi đã nói, về
quan hệ gần gũi mong muốn –
“Chuyện đó không dành cho chúng ta, em e là vậy…”
Và sau đó, trong khách sạn
khi nàng đang tắm
tôi rất bực mình
vì những chọn lựa của tôi
về đàn bà – và về những nẻo đường mòn
và biết bao lần
tôi đã lầm.

 

 

________

Biography
________

 

 

Last modified on 11/16/2010 6:00 PM
© 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC