IN HISTORY

Alden Marin
_______________________________________

TRONG LỊCH SỬ

Translated into Vietnamese by Phạm Kiều Tùng

 

 
 

 

 

mm

 

IN HISTORY

There it was unmade –
the bed, the morning
the decade – come undone
like all the Friday garbage trucks
thundering through alleys
and backstreets, with impunity
and all they pick up
in our ritualistic bins;
The sky lit like
a millennial carnival
or a parade to the Gods
we’ve made–and it
was only just dawn –
Quiet as this town gets
then–in instants – a cacophony
of mothers, men on the make
with their dogs
and rampant pizza delivery
But we’d made it
through the week
while explosions continued
like strands of ugly beads
in the conquered countries
calling into question
whether anyone would inherit
the earth–the vanquished
the attackers or the weak
at this tenuous point
in History.

July 2010

 

TRONG LỊCH SỬ

Thật bừa bãi, không được dọn dẹp –
là chiếc giường này, buổi sáng này
thập kỉ này – bị hủy bỏ
như những xe tải rác những ngày Thứ sáu
chạy rầm rầm qua những con hẻm
và đường phố phụ, không bị phạt
và tất cả những gì chúng thu thập
trong những thùng đậy nắp theo nghi thức của chúng ta;
Bầu trời rực sáng như
lễ hội mừng thiên niên kỉ mới
hoặc đám rước cung nghinh chư thần
mà chúng ta đã thực hiện – và đó
chỉ mới là hừng đông –
Thị trấn này yên tĩnh như vậy
rồi – từng đợt – những tạp âm chói tai
của các bà mẹ, của những gã đàn ông giành giật
với những con chó của bọn họ
và xe giao bánh pizza cùng khắp
Nhưng chúng ta đã thành công trong nghề nghiệp của chúng ta
suốt tuần
trong khi những vụ nổ tiếp diễn
như những chuỗi hạt xấu xí
trong những xứ sở bị chiếm đóng
khiến nêu lên nghi vấn
rằng liệu ai đó sẽ thừa kế
trái đất này – kẻ bị đánh bại
những kẻ tấn công hay kẻ yếu
ở thời điểm mong manh này
trong Lịch sử.

Tháng bảy 2010

 

 

________

Biography
________

 

 

Last modified on 11/16/2010 6:00 PM
© 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC