DRAKE’S BAY ESTERO–REVISITED

Alden Marin
______________________________

DRAKE’S BAY ESTERO – VỀ THĂM LẠI

Translated into Vietnamese by Phạm Kiều Tùng

 

 
 

 

 

 

 

mm

 

 

DRAKE’S BAY ESTERO–REVISITED

Drake’s Bay Estero
in the silver November light
endless empty trails we traversed
wandering–my brother and I
our great and singular purpose;
with signs of cows everywhere
but no cows in sight;
the oyster beds in hidden traps
Labyrinths of submerged metal
with a million creatures in them–
created under the shimmering waters
for the insatiable hunger
of another civilization–from which
we’d escaped for the afternoon
And on those trails
rimming the estuary
we carried on our fraternal conversation
about love, middle age and family;
how Mom had gone on
and none of us had any children…
Through the forests near the ocean
footprints visible like hard signatures
of those who’d passed before
in the adobe earth…
After one pine forest
It started to rain again
And I felt it–alone
while unusual mushrooms–
orange, red and maroon
peer out from under the fallen brush
and new grass–as if to say
“we, too, are born alone
and die alone, out here
where there are no conclusions
and no one ever
to witnesss this solitary
brief procession…”

 

 

DRAKE’S BAY ESTERO – VỀ THĂM LẠI

Drake’s Bay Estero
trong ánh sáng bạc tháng mười một
những đường mòn trống vắng bất tận chúng tôi đi qua
người anh em ruột và tôi – lang thang
là chủ đích lớn và khác thường của chúng tôi;
có dấu vết những con bò ở mọi nơi
nhưng chúng tôi không nhìn thấy con bò nào;
những bãi nuôi sò trong những bẫy được che giấu
Những mê cung bằng kim loại bị nhận chìm [*]
chứa hàng triệu sinh thể trong đó –
được sinh tạo dưới hải phận lung linh
vì niềm khao khát khôn khuây
về một nền văn minh khác – nền văn minh
mà chính chúng tôi muốn thoát khỏi từ buổi chiều này
Và trên những đường mòn đó
vốn viền quanh cửa sông
chúng tôi tiếp tục cuộc trò chuyện anh em ruột thịt
về tình yêu, tuổi trung niên và gia đình;
rằng Mẹ đã qua đời ra sao
và cớ sao chẳng ai trong chúng tôi có con cái …
Xuyên qua những cánh rừng gần biển
những dấu chân hiện ra như những chữ kí rõ nét
của những người đã đi qua nơi này trước đây
trên mặt đất bùn sét này …
Qua khỏi một rừng thông
Trời đổ mưa trở lại
Và tôi đã cảm nhận được cơn mưa – một mình
khi những loài nấm lạ –
màu da cam, đỏ và nâu sẫm
nhướng mắt nhìn ra từ dưới một tàng cây gãy
và từ lá cỏ tinh khôi – như thể để nói rằng
“cả chúng tôi nữa, cũng chào đời đơn độc
và qua đời đơn độc, nơi đây
nơi chẳng hề có chung cuộc
và chưa từng có ai
chứng giám
cuộc diễu hành đơn độc ngắn ngủi này …”

[*] tỉ như xác tàu chìm đáy biển [ng. dịch chú thích]

from Wikipedia & Google

Drakes Estero is an expansive estuary in Marin County on the Pacific coast of northern California in the United States, approximately 25 miles (40 km) northwest of San Francisco. Located at 38°02′49″N 122°56′31″W / 38.047°N 122.942°W [1], the estuary provides the main drainage for the Point Reyes peninsula. Seen from the air, Drakes Estero resembles a human hand, with Barries Bay, Creamery Bay, Schooner Bay, and Home Bay as the "fingers" and Limantour Bay as the thumb. The waters of the Estero flow into Drakes Bay between Drakes Beach and a narrow strip of land called Limantour Spit. Drakes Estero is protected as part of the Point Reyes National Seashore.

 

 

________

Biography
________

 

 

Last modified on 10/10/2007 6:00 PM
© 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC