CHAIN OF PURPOSE

Alden Marin
_______________________________________

MỘT LỌAT NHỮNG CHỦ ĐỊNH

Translated into Vietnamese by Phạm Kiều Tùng

 

 
 

 

 

 

 

MM

 

CHAIN OF PURPOSE

What died
to make this world;
the useless designs
the births, the paperwork–
dead words in old letters
kept, from weakness
and sentimentality–
the inability to truly part;
the refusal to throw
useless things out…
Fear, confusion, uncertainty–
the trees that perished
unwillingly–to make
the wood for this floor
polished by dull feet
pacing away the days
in a chain of purpose
yet to be determined…
What died to give
life back its freshness?
Rocks on the floor
arranged in mock monuments
with old leaves (still red)
and flowers overlain (the ones
you shouldn’t have picked)
the leaves that go
largely unnoticed
except by the mawkish
romantic collector
who feigns interest
to hide boredom–

 

MỘT LOẠT NHỮNG CHỦ ĐỊNH

Cái gì chết đi
để hình thành thế giới này;
những thiết kế vô dụng
những lần sinh nở, công việc giấy tờ –
những từ đã chết trong những thư xưa
còn lưu giữ do lòng yếu đuối
và tính ủy mị –
chẳng thể thực sự chia tay;
từ khước việc ném bỏ
những thứ vô dụng …
Niềm sợ hãi, nỗi bối rối, sự bất xác –
cây cối bị hủy diệt
miễn cưỡng – để
có gỗ làm sàn nhà này
được đánh bóng bởi đôi chân buồn tẻ
tới lui cho qua ngày tháng
trong một loạt những chủ định
tuy nhiên lại rất quyết tâm …
Cái gì chết đi để trả lại
vẻ tươi mát cho cuộc sống?
Những viên đá trên sàn nhà
được bày biện thành những công trình giả trá
với lá úa (còn đỏ)
và hoa chất lên trên (những đoá hoa
lẽ ra bạn chẳng nên hái)
những chiếc lá
phần lớn là bị bỏ qua
chỉ trừ 
kẻ sưu tập lãng mạn ủy mị
giả đò thích thú
để che giấu nỗi buồn chán –
hoặc tệ hơn; lòng lãnh đạm.

Tháng bảy 2010 

 

 

 

________

Biography
________

 

 

Last modified on 11/07/2010 6:00 PM
© 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC