ALL TRUE EVIDENCE – AS THE INCENSE

Alden Marin
__________________________________

TOÀN BỘ CHỨNG CỨ THẬT– NHƯ NÉN HƯƠNG

Translated into Vietnamese by Phạm Kiều Tùng

 

 
 

 

 

 

ALL TRUE EVIDENCE

Your archive
won't last through
the night; pictures
of a life made
when no one
was looking...
It will quietly disappear
into other myriad images
tucked in forgotten closets
and beneath beds
as the new day begins –
One that won't 
last either--slipping
along on its transition
of reckless change;
nothing to hold onto
and doors that
ceaselessly open
into answerless hallways –
the dust is its own coating –
a luscious skin
that keeps growing...
And go ahead, if you wish –
tumble with the curious
into the love 
of idealism and possibility –
a pursuit that pays more
in diminished dollars
each time--for tenuous research
that whimpers in the face
of all evidence.

 

 

 

AS THE INCENSE

Lighting 
strawberry incense
in a vacuous dawn –
it was really raspberry
but who will take issue
or know? The long-steeped tea
makes its mark internally
as the leaf growers planned
And the room
begins to smell
as a temple might
of the prosaic--with
its purposeful, gathered objects
and their auras
of all that can
be accomplished
or not, as
the incense burns down
to orange ash
in the shape
of an absurd
smile.

 

 

________

Biography
________

 

 

Last modified on 08/18/2011 6:00 PM
© 2004 2011 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC

 

 

 

 

 

 

 

TOÀN BỘ CHỨNG CỨ THẬT

Hồ sơ lưu trữ của bạn
sẽ không tồn tại qua
đêm; những bức tranh
của một cuộc đời được vẽ ra
khi chẳng ai
ngó tới …
Nó sẽ lặng lẽ biến mất
vào vô số những hình ảnh khác
bị xếp xó trong những ngăn tủ bị lãng quên
và dưới gầm giường
khi bắt đầu ngày mới –
Là một ngày rồi cũng sẽ
chẳng tồn tại lâu – sẽ trôi vào
dòng chuyển tiếp
của cuộc đổi thay đầy khinh suất;
chẳng có gì để cầm giữ lại
và những cánh cửa
không ngừng mở vào
những hành lang không cất lời giải đáp –
bụi bậm là lớp khoác ngoài của chính nó –
một làn da khêu gợi
tiếp tục tăng trưởng …
Và hãy đi tới, nếu bạn mong muốn –
nhào lộn cùng niềm tò mò
để biến điều đó thành tình yêu
chủ nghĩa duy tâm cùng những gì có thể xảy ra –
đó là sự đeo đuổi phải trả nhiều tiền hơn
bằng những đồng đô la mất giá *
mỗi lần – cho cuộc tìm kiếm mong manh
mà nó than van mặc dù
toàn bộ chứng cứ xác thực.

* hoặc: ít đi dần

 

 

NHƯ NÉN HƯƠNG

Đốt lên
nén hương thơm mùi dâu
trong hừng đông tẻ nhạt –
thực ra là trái mâm sôi        
nhưng ai sẽ tranh cãi
hoặc biết được chuyện đó? Trà ngâm lâu                             
(đậm đặc) uống vào trong người phê thấy rõ 
như những người trồng trà đã trù tính 
Và căn phòng
bắt đầu tỏa hương
như một ngôi đền có thể
tác động lên cái bình phàm – với những vật
tập họp trong phòng vốn có công dụng rõ tệt    
và vầng hào quang quanh chúng
của tất cả những gì có thể
được hoàn thành
hoặc là không được, khi
nén hương cháy rụi
thành tro tàn màu cam
trong hình dạng
một nụ cười
ngớ ngẩn.