khongvan

Thơ Không Vần, Tuyển Tập Tân Hình Thức
Blank Verse, An Anthology Of Vietnamese New Formalism Poetry

Biên tập: Khế Iêm
Dịch thuật: Ðỗ Vinh
Giới thiệu: Ðặng Tiến

Tan Hinh Thuc Publishing club xuất bản

490 trang, phần tiếng Anh 170 trang, phần tiếng Việt 320 trang.

Giá 20.00 Mỹ kim

(Trong nước Mỹ thêm 3 Mỹ kim. Các nước khác, bằng đường thủy: 5 Mỹ kim, đường hàng không: 10 Mỹ kim).

Số người tham dự:

Bùi Chát, Dã Thảo, Ðặng Thân, Ðinh Cường, Ðỗ Kh., Đình Nguyên, Ðoàn Minh Hải, Ðức Phổ, Gyảng Anh Iên, Hà Nguyên Du, Hải Vân, Hồ Quỳnh Như, Hoàng Xuân Sơn, Huỳnh Hữu Ủy, Huỳnh Lê Nhật Tấn, Inrasara, Khánh Hà, Khế Iêm, Khúc Duy, Khúc Minh, La Toàn Vinh, Lê Giang Trần, Linh Vũ, Lưu Hy Lạc, Lý Ðợi, Mai Ninh, Mai phương, Nam Du, Nguyễn Cảnh Nguyên, Nguyễn Ðăng Thường, Nguyễn Ðăng Tuấn, Nguyễn Ðạt, Nguyễn Hoài Phương, Nguyễn Lương Ba, Nguyễn Phan Thịnh, Nguyễn Phúc Bảo Tiên, Nguyễn Thị Khánh Minh, Nguyễn Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thị Thanh Bình, Phan Thị Trọng Tuyến, Nguyễn Tiến Ðức, Nguyễn Tư Phương, Nguyễn Tuyết Trinh, Nguyễn Hữu Viện, Nguyễn Thị Hoàng Bắc, NP, Phạm An Nhiên, Phạm Chung, Phạm Việt Cường, Phan Ðình Ngọc Cẩm, Phan Tấn Hải, Phan Thị Trọng Tuyến, Quốc Sinh, Quỳnh Thi, Thiện Hiếu, Trà Ðóa, Trầm Phục Khắc, Trần Kiêu Bạc, Trần Lệ Thủy, Trần Thị Minh Nguyệt, Trần Tiến Dũng, Tunisia, Việt Hà, Vũ Huy Quang, Xích Long, Ý Liên.

Tan Hinh Thuc
P. O. Box 1745
Garden Grove, CA 92842

Mục Lục

 

 

 

 

   
  ©2006 thotanhinhthuc.org. All rights reserved.