THE EYES OF BRUCE LEE

ĐÔI MẮT LÝ TIỂU LONG

Xích Long

 

 
 

 

 

 

Eyes sharp as swords slanted arrogantly
as if mocking a world lacking in the
adventurism of the ancients.
If the eyes are the windows of the soul

then, those eyes are like two doors facing
an ocean, shimmering with sadness.
The sadness heavy on the eyelashes.
Furious while the eyes stare even harder?

Sharp eyes, like two very precise lines
cutting through a foolish love like the love
between An Lộc Sơn and Dương Quí Phi,
pointing to a flag, fearless in the face

of death, marching toward Trường An
to lay claim to a beauty! Oh!
Those eyes shoving us into the past,
reminiscent of half-Chinese eyes,

innocently gazing back to a time.
When a lover would come to tear apart
Heaven and Earth like the eyes of Bruce Lee?

 

 

 

Last modified on 06/27/2007 10:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đôi mắt sắc như hai thanh bảo
đao nằm xếch hiên ngang như cười
nhạo một thế gian thiếu nét nhiệm
màu của những ngày xưa tiếu ngạo.

Nếu đôi mắt là cửa sổ tâm
hồn thì đôi mắt ấy là hai
cánh cửa hướng về biển lớn, lung
linh u buồn. Nỗi đau nào trên

mi rờn rợn mà đôi mắt càng
nhìn càng dữ tợn? Đôi mắt sắc
– hai đường đao tuyệt kỹ chém rụng
khối tình si nên tôi yêu người

như An Lộc Sơn yêu Dương Quý
Phi, chỉ ngọn cờ bất kể chết
là chi, đổ quân lực chiếm Trường
An rước mỹ nhân về! Hỡi đôi

mắt xô ta vào cõi nhớ, đôi
mắt lai Tàu sắc sảo, ngây thơ
có bao giờ liếc nghiêng về một
thuở có một cô nàng yêu đến

đất trời vỡ lở một đôi mắt
Lý Tiểu Long xưa?