MAKING POETRY ALSO REQUIRES DEMOCRACY

LÀM THƠ CŨNG PHẢI CÓ DÂN CHỦ

Vũ Huy Quang

 

 
 

 

 

 

If that’s the case, we’re
all going to die. It will
be the end of me. Poetry,
I’ve heard that some always

make it bad. Actually, I
understand it when I read
it. But to keep reading it
becomes an obsession. So

I make new formalism
poetry. The thing is that
I make poetry while I
water my trees. Making

poetry and watering
my trees while smiling to
myself because making
poetry also requires

democracy.

7/01
Back yard, written on page 8 of Journal of Poetry
Tạp Chí Thơ, Autumn 2001.

 

 

 

Last modified on 06/27/2007 10:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thế này thì chết. Thế
này thì tôi cũng đến
chết. Thơ, nghe nói là
có một bọn chuyên môn
là thơ dở. Kể ra
đọc thì cũng hiểu chứ
không phải là không. Nhưng
mà đọc riết rồi cũng
nhập tâm. Thành ra tôi
lại cũng làm thơ Tân
hình thức. Có điều vừa
làm thơ tôi lại vừa
tưới cây. Vừa làm thơ
vừa tưới cây. Lại vừa
cười tủm tỉm. Vì làm
thơ cũng phải có dân
chủ.

7/01
Vườn Sau, viết trên trang trám TC Thơ số mùa Thu 2001