THE HOMELAND BENDS DOWN

XỨ SỞ CÚI XUỐNG

Trần Tiến Dũng

 

 
 

 

 

 

Again the white flowery dreams pour
into the vagina. The prairies, the sound
of birds, the face day and night. The bleeding
moon! A kind of light that we meet each

other at the mouth, the hand, the hair and
the smell instead of the fading moans. To
be or not to be? Take my penis here!
Warm and full. The skin very light on the

return trip, for the creative look of the body,
burning between death and the smell of white
flowers. Please forget the story: about me
in a life with a scratch-less penis.

How to! a perfect penis is always
upright, the color of the moon knows this
secret. How to my dream is without scars.
The winds burn passionately with the smell

of fire, my body and you yet again
sing. How to! let’s forget the story about
how my sperm seduces even the moon.
Giving to life light rays. My homeland bends

down, and again pours into the vagina
white flowery dreams. I see myself,
as a child running through the hills.

 

 

 

Last modified on 06/27/2007 10:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC

 

 

 

 

 

 

 

Lại chảy vào lồn giấc mơ hoa
trắng. Cánh đồng, tiếng chim, gương mặt
ngày và đêm. Chảy màu trăng! thứ
ánh sáng mà chúng ta gặp nhau
cái miệng, bàn tay, lông và mùi
khoảng lời tình và tiếng rên được xoá.

Hiện hữu? cầm lấy cu anh đây!
ấm và đầy. Thịt da rất nhẹ
cho chuyến trở về, cho cái nhìn
phác thảo hình hài khác, sinh sôi
giữa khoảng cách chết là mùi hoa trắng.

Hãy quên chuyện: anh một đời giữ
cu không trầy xước. Cách nào! cu
hoàn hảo luôn luôn ngẩng lên, màu
trăng biết bí ẩn đó. Cách nào

giấc mơ anh không tì vết. Gió
mở nồng mùi lửa, thân thể anh
và em lại hát. Cách nào! hãy
quên chuyện cách nào tinh trùng của

anh quyến rũ cả trăng. Hiến sinh
những tia sáng. Xứ sở anh cúi
xuống, lại chảy vào lồn giấc mơ
hoa trắng. Anh thấy anh, đứa trẻ

chạy trên đồi.