LIFE IS SO GOOD ALREADY!

CUỘC SỐNG TỐT LẮM RỒI!

Trà Đóa

 

 
 

 

 

 

Right, life is so good already,
why keep complaining only
to add to our misery?
Before we didn’t have enough

to eat. Now... right, it’s so good
already. So good already,
my brother. My family
will drink beers out of cans this

new year. Right, so very good
already, I am able to buy
an American-made bra, a
name-brand. Right, it’s indescribably

good. So good my mother couldn’t
believe it. She keeps wondering,
staring at sausages and the new
coat I just bought. The poor old

lady... it’s really so good
already. Very good sir,
better than all things I’ve ever
dreamt of, so good already,

really, really, good, good, sir,
unexpectedly so...

 

 

 

Last modified on 06/27/2007 10:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ừ, cuộc sống tốt lắm rồi
cằn nhằn làm gì nữa thêm
phiền. Hồi trước không có ăn,
bây giờ... ừ tốt thật rồi,

tốt quá đi mất anh ạ,
nhà em tết này uống bia
lon hẳn hoi đấy. Ừ tốt
thật lắm rồi, em còn mua

được cả một cái váy si
da Mỹ (hàng hiệu) đấy nhé.
Ừ tốt không thể tả nữa,
đến mẹ em còn không tin,

bà cụ cứ thắt mắt nhìn
bịch lạp xưởng và cái áo
ấm em mới sắm. Tội nghiệp
bà cụ... tốt quá đi mất...

Tốt thật đấy anh ạ, tốt
hơn những gì em mơ tưởng,
tốt quá đi mất, tốt thật
anh ạ, tốt không thể ngờ...

Đầu Xuân Ất Dậu