A GLANCE AT DECLINE

MỘT THOÁNG TÀN PHAI

Phạm Chung

 

 
 

 

 

 

Hànội, an old town bearing sad markings
of a passionate love that has passed its
prime.

Two times a day, she treads her lonely
path to go back to the crowded part of
town. Clinging lovingly to some departed
beloved’s foot prints. The streets, bricks, roots, gutters,

the mossy rooftops, marking the centuries
that have gone by. Two times a day,
she carelessly checks her looks in the waters of
Hồ Gươm; where is the nation-founding sword?

Below the thousand-year-old streets,
the signs of decline appear. Hànội bears
all the ancient and sad markings of time.
Dynasties rise and fall. A glance at our homeland.

 

 

 

Last modified on 06/27/2007 10:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Em Hà Nội dấu nỗi buồn phố Cổ
          Ngậm ngùi thương, qua mất tuổi xuân thì

Ngày hai buổi, em lầm lũi cô
đơn đi / về phố chật (thương đâu
đây dấu chân người tình đã mất).
Những con đường. Viên gạch. Gốc cây.

Rãnh nước. Những mái ngói rêu phong.
Thời gian in dấu trăm năm. Ngày
hai buổi, em hững hờ soi bóng
nước hồ Gươm. Còn đâu kiếm xưa

dựng nước? Dưới những lòng đường ngàn
năm dấu tích tàn phai. Em Hà
Nội dấu nỗi buồn thiên cổ. Triều
đại phế, hưng. Một thoáng sơn hà.