A LULLABY AND YOU

BÀI CA DAO VÀ EM

NP

 

 
 

 

 

 

Once upon a time you wore a coat of
autumn, but not entirely because the
leaves were not as yellow as your coat.
You picked hastily a lullaby, blown

into the classroom by the wind. Why not
compose another lullaby? “Yesterday,
I scooped water at the village front,
forgetting my shirt on a lotus branch.”

But this lullaby confused you as
you were growing up. Autumn’s pond and waves
going home, coming to school, take your chances
in trial and error to learn so many

lessons. The footsteps of those ahead of you
come to pass. One time I returned to the
old school, asking the wind, about the lullaby
that was blown into the classroom. Troubled

and saddened, the clouds dispersed and re-formed.
The lullaby you had picked up long ago.
I returned here, the autumn’s yellow leaves
in the classroom remain. A lullaby

and you. Many things change in ten years.
Your sleeves wilt, flowers wilt, leaves wilt.
Your dewy footsteps jell in mid-season.
The lullaby lives on in my memory;

I think you understand. The lullaby
will always remain ever so beautiful.

 

 

 

Last modified on 06/27/2007 10:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã một lần em mặc áo mùa Thu
nhưng không tròn vì lá không vàng như
màu áo. Em nhặt vội bài ca dao
theo gió vô tình rơi ngoài cửa lớp.

Sao không làm một bài ca dao nào khác
“Hôm qua tát nước đầu đình
Bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen”
mà lại là bài ca dao làm em

phân vân một thời mới lớn. Ao thu
và sóng gợn. Về nhà đến lớp,
thử liều với những rủi may như một
thao trường bao nhiêu điều học được. Nhọc

nhằn. Bước chân người trước đã qua. Rồi
một lần anh về lại trường xưa, hỏi
gió, bài ca dao để ngoài cửa lớp.
Bâng khuâng nặng trĩu. Từng đám mây tan

hợp. Bài ca dao em nhặt lấy lâu
rồi. Anh trở lại đây, mùa thu lá
vàng, cửa lớp xưa vẫn vậy. Bài ca
dao và em. Mười năm có nhiều đổi

mới. Vạt áo – hoa vàng – lá úa. Gót
chân sương đọng giữa mùa. Bài ca dao
còn nguyên trong trí nhớ. Chắc em hiểu
rồi. Bài ca dao đẹp lắm phải không.