HEAVENLY DREAMS

NHỮNG GIẤC MƠ BÊN TRỜI

Nguyễn Tuyết Trinh

 

 
 

 

 

 

Dreams come hiding in me, skirting through
my hungry soul, ambitiously going beyond
to what outside end of the wide sky from
the west to the east, to north and south, across

a million, million years of mystery,
a delusional life. Dreams attempting
to go beyond time, adding to all truths
with growing scars from life’s rejections,

developing deep hope, perfecting evasive
happiness coming together and dissipating.
Dreams attempting to cross into other
future generations, liberating other

rebellious dreams long held captive
in silence, leaking out from the subconscious.
What do we know of dreams from the other side
to adjust them with our hands’ inabilities,

to continue on the path, falling into
dreams yet residing in the darkness?
Unceasingly, glowingly, reflecting
the dew drops drifting through space, in a never-

ending curtain, to dream the dreams that have
no place in the light of reality,
forever as omnipresent as creation.

 

 

 

Last modified on 06/27/2007 10:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giấc mơ đến cùng tôi ẩn náu,
luồn lách giữa linh hồn háu đói,
ham hố tiếp tục đi xa hơn,
dù đi tận nơi đâu bên ngoài

trời rộng, sang tây sang đông, tới
nam và bắc, bước qua triệu triệu
năm huyền ảo, mê ảo cuộc đời.
Những giấc mơ tìm cách vượt thời

gian, bổ sung lên tất cả chân
lý có vết rạn bị đời khước
từ, triển khai hy vọng hun hút
thẩm sâu, hoàn thiện những hạnh phúc

lẩn khuất, hiện thân phối hợp và
tan rã. Những giấc mơ tìm cách
đi tới bên kia thế hệ vô
tận, giải phóng những giấc mơ hoang

tưởng dự trữ từ lâu câm lặng,
han rỉ cùng từng ký ức. Chúng
ta biết gì về những giấc mơ
ở bên kia để có thể xê

dịch chúng với sự bất lực của
đôi bàn tay, để tiếp tục theo
dấu, lọt vào những giấc mơ còn
cư ngụ trong bóng tối, không ngừng

lấp lánh, phản quang sương mù trên
không, có màn che bất tận, để
mơ cho những giấc mơ không có
chỗ trong ánh sáng của thực tại,

mãi mãi, bao la như sáng tạo.