LIP LICKS

NHỮNG CÁI LIẾM MÉP

Nguyễn Hoài Phương

 

 
 

 

 

 

 

The black cat, my poetic inspiration.
I see it sitting on a window sill,
licking its lips. Perhaps it just consumed
a mouse or a bird, that’s why I see it

licking its lips so fervently. Perhaps
it just ate a bug, or a dragonfly
or a butterfly, or a cockroach, that
is why I see it licking its lips so

deliciously. Or perhaps it just ate
a basket of dried fish or a piece of
lard or a plate of milk, or a bowl of
soup. That is why I see it licking its

lips so wondrously... Oh! It’s lips licking
really numbingly, really poetically.
Its pinkish tongue wagging left to right
then right to left. Its nimble tongue passes

back and forth across its upper lips and
then passes back and forth across its lower
lips like a new broom. Its sandy sharp tongue,
happily, slowly, flicking all around,

licking every hair, until there are no
more wings, no more hints of lard, no more scents
of anything, yet it still licks. It just licks
as if it hadn’t eaten anything.

It just licks as if by habit. And so,
it keeps gnawing even when there’s nothing
in life worth gnawing at. It growls
even when there is nothing in life worth

growling at. It is a black cat, my poetic
inspiration. I see it sitting on
the window sill like that, licking its lips,
licking its lips, like that, like that, like that...

 

 

 

Last modified on 06/27/2007 10:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con mèo đen, cảm hứng thi ca
của anh, anh thấy em ngồi trên
bệ cửa sổ và liếm mép. Có
thể là em vừa xơi xong một

con chuột, một con chim chăng mà
anh thấy em liếm say sưa thế.
Hay có thể là em vừa xơi
xong một con thạch sùng, một con

chuồn chuồn, một con bướm, một con
dán chăng mà anh thấy em liếm
ngon lành thế. Hay cũng có thể
là em vừa xơi xong một khoanh

cá rán, một miếng mỡ hoặc một
đĩa sữa, một chén súp chăng mà
anh thấy em liếm khoan khoái thế...
Ôi! Những cái liếm mép của em

mới ngất ngây, mới thi vị làm
sao. Cái lưỡi hồng hồng của em
cứ quẹt một nhát sang phải lại
quẹt một nhát sang trái. Cái lưỡi

ram ráp của em cứ đưa qua
đưa lại nơi môi trên mấy nhát
lại quét qua quét lại nơi môi
dưới mấy nhát. Như một cái chổi

mới cái lưỡi gai gai nhọn nhọn
của em khoan thai, chậm rãi lia
qua lia lại khắp nơi, liếm sạch
hết không còn một sợi lông, không

còn một mẩu cánh, không còn một
chút váng mỡ, không còn một chút
hơi hướm gì mà vẫn cứ còn
liếm. Em liếm như em làm như

em chẳng ăn gì mà em vẫn
cứ liếm, làm như em chỉ liếm
như một trong những thói quen của
em... Thì đấy, em vẫn chẳng gừ

gừ khi cuộc đời chẳng có gì
đáng gừ gừ đó sao, em vẫn
chẳng kêu toáng lên khi cuộc đời
này chẳng có gì đáng kêu toáng

lên đó sao. Em là con mèo
đen, là cảm hứng thi ca của
anh, anh thấy em ngồi trên bệ
cửa sổ và cứ thế liếm mép,

liếm mép mãi, cứ thế, cứ thế...