THAT PLACE LONG AGO...

NƠI ẤY NGÀY XƯA...

Mai Phương

 

 
 

 

 

 

Returning to Cao Nguyên Central
Highlands, the rains of July
fill the skies. Coffee groves still
green as ever. Muddy red

earth, inquires, where are the foot
prints of long ago? Enter pine
forests, wafting morning scents,
wild birds chirping noisily

a chorus song. The mountains seem
far and near. Appearing and
disappearing in a mysterious
fog. Suddenly to recall

someone’s smiling eyes, softly
laden with morning dew.
Returning to open forests,
to listen to waterfalls, sounding

out the music of beating
gongs and cymbals, provoking
memories of jug wines warming
drunken lips, arms embracing

a passionate lover. O Central
Highlands, I stand amidst forests
calling your name to stir a
thousand leaves. Wetted down with dew
 
drops, wetting memories, I am
suddenly overcome with nostalgia.

2004

 

 

 

Last modified on 06/27/2007 10:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Về lại cao nguyên, mưa
tháng bảy mù trời, vườn
cà phê xưa vẫn bạt
ngàn xanh lá, đường đất

đỏ nhầy nhụa, dấu chân
xưa còn đâu? Vào rừng
thông, hương nồng buổi sáng,
lũ chim rừng ríu rít

bản đồng ca, núi gần
xa sương chập chùng mờ
ảo, chợt nhớ mắt ai
cười, lấp lánh giọt sương mai.

Về lại núi rừng bao la,
nghe thác đổ, hoà tiếng
chiêng còng gợi nhớ xôn
xao, rượu cần ai say

bờ môi nóng, vòng tay
ghì siết lửa tình yêu...
Cao nguyên ơi, ta đứng
giữa núi rừng, gọi tên

người cho ngàn lá rưng
rưng, sương giăng mắc làm
ướt nhoà kỷ niệm, lòng
bỗng chùng tiếc nhớ mênh

mang...

2004