A NIGHT IN SYDNEY

MỘT ĐÊM Ở SYDNEY

Lý Đợi

 

 
 

 

 

 

            For the Poet Nguyễn Đăng Thường

The old sailor comes to lie with me in
this prison on Christmas giving me dark            

midnights without visitors like the ocean
fronts far away without eyes filled with thoughts

pleading with god to look at me and red
wine of judgment when will i sleep with you

or to forget but do not kiss me like that
since i am a wanderer unworthy

of pity or it is only i who loves
you because you had lain on my chest crying.

Sydney 12-1958         

 

 

 

Last modified on 06/27/2007 10:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Tặng thi sĩ Nguyễn Đăng Thường
 
người thủy thủ già qua đây nằm
tù đêm giáng sinh với tôi những

giờ đêm tăm tối khuya không ai
ghé thăm như bờ biển xa không

đôi mắt nào có rất nhiều tâm
sự xin thượng đế nhìn tôi cùng

rượu đỏ ngày phán xét bao giờ
tôi sẽ ngủ với em hay sẽ

quên nhưng đừng hôn tôi như thế
tưởng vì tôi phiêu lưu không xót

thương hay tôi chỉ thương em vì
đã nằm trên vai tôi nức nở
 
Sydney 12-1958