NIGHT IN TENDERLOIN

TỐI DƯỚI TENDERLOIN *

Lưu Hy Lạc

 

 
 

 

 

 

It’s night-time, very cold, a crowd of black
Americans is still gathered on the street
below kitty-corner from the window to
my room, strange the ongoing noise and sound

that forbids sleep; i lean out the window,
weird! a crowd of black Americans
disorderly; i glance about to the
corner of the street a white male is loitering

about, he is looking for drugs, he approaches
one guy then the next, i shiver violently;
suddenly the black American crowd
yells out, gathers and grabs the white male;

oh, one after another they beat him
i freeze looking on in outrage, the
black females are just as aggressive as
the males kicking at him and stepping on him;

i think i really don’t know what to do,
dial 9-1-1 with my choppy English?
the white male is about to be beaten
to death; it’s dark, and very cold, i climb

back into bed shaking, curling in a corner
kitty-corner from the window to my
room the white male lies stiffly still, right above
the street lamp there is a sign in bold letters.

DRUG FREE ZONE.

 

 

 

Last modified on 06/27/2007 10:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giữa đêm, trời lạnh lắm, khoảng một
đám Mỹ đen hãy còn tụ dưới
góc đường xéo xéo phía cửa sổ
phòng tôi, mà lạ bao giờ cũng

ầm ĩ nhốn nháo chả tài nào
dỗ được giấc ngủ; tôi nhoài người
ra cửa sổ, quái! nguyên một đám
Mỹ đen thật tất bật; tôi để

mắt dáo dác từ đầu đường thằng
Mỹ trắng đi lơn tơn, nó tìm
thuốc, nó gạ hết thằng nọ đến
thằng kia, tôi giật bắn cả người;

nguyên đám Mỹ đen bỗng hô hoán
lên, xúm lại túm thằng Mỹ trắng;
ô, hết thằng kia đập đến thằng
nọ nện; tôi chết điếng người ngó

trân trân, mấy con Mỹ đen cũng
hùng hổ không kém hết con nọ
đạp đến con kia thụi; tôi nghĩ
mình thật chẳng biết phải làm gì,

bấm  9 1 1 với mớ tiếng
Mỹ ăn đong của tôi, thằng Mỹ
trắng cũng nước chết đến trọng thương;
trời tối, lạnh lắm, tôi trèo lên
 
giường giật thót người, co quắp dưới
góc đường xéo xéo phía cửa sổ
phòng tôi thằng Mỹ trắng nằm thẳng
cẳng, ngay bên trên cột đèn có

gắn tấm biển in đậm hàng chữ —
DRUG FREE ZONE.

Tên một khu ổ chuột của thành phố San Francisco.