LOITERING AROUND THE LAKE

TẢN MẠN QUANH BỜ HỒ

La Toàn Vinh

 

 
 

 

 

 

I remain seated by the aged Hồ Gươm
Oh, Hồ Gươm Lake, with its Ancient Tortoise,
Heaven and Earth, oh oh... The psychic woman
looks at me, “you have the makings of a true

monk” she says, and says, and keeps saying! I
feel hungry all of a sudden. There is a
Phở Thìn restaurant by the Lake. I eat
a bowl of Phở with vegetables, pepper,

sauce; the chill lifts. It’s the chilly season.
Dear Uncle, “It wouldn’t be Hànội without
the chills.” I came from Tạ Hiền to Hồ Gươm
this afternoon, loitering around the

intersections without lights. I don’t know
where to go in this open space of
Heaven and Earth. I sit down on the aged
Hồ Gươm Lake. The motorcycle taxi,

the dried squid peddler, the tour guide, the old
calligrapher... I slowly make my way
around the Lake, the water circling around
the Tortoise Tower that has been there forever.

I circle around the Lake, around and
around and around endlessly without
thought, looking back at Hồ Gươm Lake at night
somewhat romantic, somewhat loving with

flowers adorning the path with water plants
with the very green greenness of Hồ Gươm.

Chánh Tịnh Cường
HN 01-01-05.

 

 

 

Last modified on 06/27/2007 10:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi vẫn ngồi bên cái già cỗi của
Hồ Gươm. Hồ Gươm ơi, cụ Rùa ơi
trời đất Thiên địa ơi. Ới ời ơi...
Bà thầy bói nhìn tôi: “anh này có

chân tu...” Bà nói, bà lại nói, bà
nói nữa! Tôi chợt đói. Bên bờ Hồ
có quán Phở Thìn. Đói ăn liền bát
Phở. Rau, ớt, tương... cái rét vơi đi.

Mùa này rét đậm? Bác ơi “không có
rét không phải Hà Nội” Buổi trưa từ
Tạ Hiện bước sang hồ Gươm, loay hoay
ở Ngả tư đường không có đèn xanh

đỏ, không biết phải đi đâu trong cái
mênh mang của Đất Trời. Đặt đít ngồi
trên cái già cỗi của Hồ Gươm. Người
lái xe ôm, em bán khô mực, người

hướng dẫn viên, ông đồ viết chữ... Tôi
chầm chậm đi quanh bờ hồ, dòng nước
bao quanh Tháp Rùa không biết tự bao
đời. Tôi đi quanh hồ, đi lại, đi

vòng vòng, đi mãi, đi miết, đi vô
tư. Buổi tối nhìn lại hồ Gươm có
chút lãng mạn, có chút tình tứ, có
dàn hoa bên đường, có liễu rũ, có

hồ Gươm Xanh. Thật Xanh, thật xanh...
 
Chánh Tịnh Cường
HN, 01-01-2005