I MARRY A YOUNG WIFE

TÔI CƯỚI VỢ TRẺ

Khúc Minh

 

 
 

 

 

 

I went back to Việt Nam to marry a
young wife my wife’s real age is sixteen her
parents had to get phony documents
to add two years to her age so that she

would be old enough to marry me and
I was quietly happy that I was
able to marry such a young wife and
that certainly she is a virgin and

that when she immigrates to America
she must live with me for at least
a minimum of five years otherwise she
would be deported back to Việt Nam

every cycle of five and a half years
I could go back to Việt Nam to marry
a young wife until by the time that I
am sixty she would still be a young twenty

year old and that would be alright on our
honeymoon before deflowering her
I would tell her that I had just rented
a foreign film with Vietnamese subtitles

I put into a video player
to let her see that I have applied the
proper techniques to bring her happiness
my wife tells me that she has seen all those

devilish things before and that the casting
is awful and that she will show me some
techniques that will surely make me feel like
I’m in heaven with all things that the sex films

do not yet know so I thought that I have
met with a young prodigy so after
that she proceeded to show me all the
fantastic moves that all my many years

of experience with sex films in America
have not taught me the levels of ecstasy
to the blue skies that lift me up in my
fantasies all the way to heaven’s first

floor until I gradually pass out and
lose all senses when I came to, I
was lying in an empty room at Chợ Rẫy
hospital in the middle of Sàigòn.

 

 

 

Last modified on 06/27/2007 10:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi về Việt nam cưới vợ trẻ vợ
tôi tuổi thật là mười sáu ba má
nàng phải chạy giấy tờ tăng hai tuổi
cho nàng đủ tuổi làm giấy hôn thú

với tôi tôi hớn hở mừng thầm mình
lấy được vợ quá trẻ chắc nàng phải
còn trinh trắng sau này qua mỹ nếu
nàng muốn bỏ tôi phải ở với tôi

tối thiểu là năm năm nếu không nàng
sẽ bị trục xuất về Việt nam mỗi
chu kỳ nănm năm rưỡi tôi lại về
Việt nam cưới vợ trẻ một lần cưới

vợ trẻ mãi cho đến khi ngày anh
sáu mươi em cũng vừa đôi mươi có
sao đâu trong đêm tân hôn trước giờ
động phòng tôi nói với vợ tôi anh

vừa thuê cuộn phim ngoại có chuyển âm
lời việt anh bỏ vô máy chiếu anh
em mình xem áp dụng cho đúng bài
bản đem lại hạnh phúc em nhé vợ

tôi bảo ba cái quỷ đó em xem
hết cả rồi mấy người ấy đóng dở
ẹc em sẽ chỉ cho anh nhiều kiểu
bảo đảm phê ngút trời xanh mà các

hãng làm phim sex chưa biết đâu tôi
nghĩ mình gặp thần đồng tuổi trẻ tài
cao rồi thật vậy sau đó nàng chỉ
cho tôi thực hành với nàng các tuyệt

chiêu mà nhiều năm luyện phim sex ở
mỹ tôi chưa hề biết tôi cảm thấy
phê ngút tận mây xanh như đang ở
trong cõi ảo tôi đến được tầng trệt

của thiên đường dần dần tôi bị kích
ngất và mất hết cảm giác khi tôi
tỉnh lại tôi đang nằm trong phòng cấp
cứu của bệnh viện chợ rẫy Sài gòn.