LINKS

NHỮNG MẮT XÍCH

Huỳnh Lê Nhật Tấn

 

 
 

 

 

 

I see myself wanting to jump with the
wings of eagles, flap against the body
of the god of life, fly high up into
the universe, where stars shine brightly

in the horizons, yet without any
footprints of man. To jump from a pedi-cab
driver to a rich boss. To jump the jump
style of a brown-noser, a graffiti

artist jumping up to become an executive.
To jump from the rooftops of shacks to the
rooftops of tall buildings. To cars of all
sorts of danger. The servants also mimic

the jump, in style with various other jumps.
To jump free-style from a Cham tower
to a church tower, to the top of Mount Ngự,
to jump the umbrella-shadow-style.

Empty night, the wind singing by the leaves
and clear moon. I dream of everything
in life, to be able to jump into
the trance of “fame and fortune” and to quell

the fate of the poor and lowly. I jump
to the only place with my whole body.
I strip naked and yell; I jump into
a river returning to the past. I

lose my bounds before I jump upward
when I am without you. Each morning, I
practice jump-rope. At night, I jump-dance
my sorrows away. And I only need

to do the jump-dances that I have thought up.

 

 

 

Last modified on 04/01/2007 4:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC

 

 

 


 

 


Tôi thấy mình muốn Nhảy bằng cánh
chim Ưng đập trên thân của vị
thần sự sống, bay cao lên vũ
trụ nơi hành tinh sáng rạng hoàng

hôn chưa có dấu chân con người.
Nhảy từ thằng đạp xích lô xe
thồ lên ông Chủ giàu có. Nhảy
theo kiểu nịnh bợ, nhân viên quét “[N]hảy

chữ nghĩa” lên chức Giám đốc, Nhảy
từ mái nhà lợp lá rơm lèng
xèng lên nhà lầu cao chót vót
đến xe hơi bằng mọi hành vi

thủ đoạn. Kẻ hầu cũng bắt chước
Nhảy theo kiểu Nhảy bằng tất cả
các điệu Nhảy. Nhảy tự do từ
tháp Chàm thập tự Nhà thờ đến

đỉnh [N]úi Ngự Chùa chiền... Nhảy theo
kiểu Ô Dù che khuất bóng đen...
Đêm khuya vắng, gió hát bên lá
& trăng thanh. Tôi mơ về mọi

thứ trên đời này để được Nhảy
vào vòng ma lực “danh vọng &
tiền tài” bớt đi danh phận nghèo
hèn... Tôi Nhảy chỉ một chỗ duy

nhất là buộc dây khắp người lại.
Tôi cởi truồng la hét, ôi tôi
Nhảy xuống một dòng sông trở về
quá khứ. Tôi được cởi trói trước

khi Nhảy cỡn lên khi thiếu em.
Mỗi sáng, tôi tập Nhảy dây. Đêm
sầu tới tôi Nhảy Đầm. Và tôi
nghĩ cần tập những điệu Nhảy chính

mình vừa chợt nghĩ ra.

__________________

Chú thích
Nhảy đầm: Từ nghĩa từ Pháp hóa *chuyển nghĩa hóa lại từ điển tiếng việt là Khiêu–vũ.