A BRIGHT SHINING STAR
FOR THE NEW CENTURY

NGÔI SAO CHỔI CỦA THẾ KỶ MỚI

Huỳnh Hữu Ủy

 

 
 

 

 

 

Afternoon by the ocean, looking past
floating clouds, floating, floating by. He feels
as if nothing has any meaning.
The flame of war has burst out in

countries around the world; gray clouds transform
into fiery clouds of havoc and sorrow.
Wind and rain crash down day after day;
the roads are flooded, and thunder and lightning

and clouds of fire can break out at any time
and a comet, that dark star no one longs for,
sweeps through the skies toward a battleship
in the seas. He runs to hide from the violence

in some safe-zone but that center of peace
turns out to be a gateway to hell-fire.
There is no reason, damn it, no reason
whatsoever. The peace dove with the globe

and olive branch in its beak flies away.
What remains is a comet burning ever
more intensely, ever more violently at
the heart of compassion, in this new era.

 

 

 

Last modified on 04/01/2007 – 4:00 PM © 2004 –2007 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC

 

 

 

 

 

 

Buổi chiều ngồi bên bờ biển, nhìn
những đám mây trôi qua, trôi qua,
và hắn thấy mọi chuyện dường như
chẳng có nghĩa lý gì. Mồi lửa

chiến tranh đang muốn nổ bùng khắp
nơi khắp nước khắp địa cầu. Những
đám mây xám cũng đang biến dạng
thành mây lửa vần vũ tàn khốc.

Mưa gió bầm dập đã mấy ngày     
đường ngập lụt và những sấm sét
cùng mây lửa không biết sẽ bùng      
nổ lúc nào. Và ngôi sao chổi

ấy, ngôi sao chẳng ai trông đợi
thì đang quét qua hắc ám trên
đàn chiến hạm đổ về vùng biển
nhắm tới. Hắn trốn chạy một nơi

hung bạo để đến an toàn khu,
thì hóa ra trung tâm thanh bình
đã trở nên chính là trung tâm
của lửa. Chẳng nghĩa lý gì, mẹ   

kiếp, chẳng nghĩa lý gì. Con chim
hòa bình ngậm trái đất và cành
nguyệt quế bay đi,  chỉ còn ngôi     
sao lửa đang cháy đỏ khốc liệt

tàn bạo chính giữa trái tim từ
bi của thời đại mới.

Feb 13, 03