DIARY OF A RAINY DAY

NHẬT KÝ NGÀY MƯA

Dã Thảo

 

 
 
 

 

 

when the sun goes behind
clouds and rain starts pouring
down my mind returns to
the old rainy days when

I was lonely, walking
wet in rain, you once told
me you loved so much walking
in rain, laughed at me carrying  
           
a huge black umbrella              
while the tiny bubbles
did not even wet your
hands, oh the rain oh the

rain, over my childhood
roads, oh the rain oh the
rain, over the less traveled
roads, raining on the very         
           
familiar walkway                      
this chilly afternoon                  
to the almost empty                  
cafeteria when I

am not carrying the
big black umbrella and
not seeing your smile
anywhere

Original in English by the author

 

 

 

Last modified on 06/27/2007 10:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Khi mặt trời khuất sau mây
và mưa bỗng đổ lênh láng
tôi nhớ về những ngày cũ
xưa lẻ loi bước trong mưa

anh xưa có lần bảo yêu
thiết tha lang thang trong mưa
cười diễu nhìn tôi ôm
chiếc dù đen to tổ chảng

những hạt mưa bong bóng nhỏ
xíu nào đủ ướt đôi tay
ô mưa rơi ô mưa rơi
trên những con đường tuổi thơ

ô mưa ơi ô mưa rơi
trên lối vắng người lại qua
mưa rơi trên lối mòn rất
quen buổi chiều sắt se đến

cafeteria trống vắng
không chiếc dù đen tổ chảng
và nụ cười anh vắng bóng.