THE FIRST TSUNAMI
OF THE NEW YEAR

CƠN SÓNG ĐẦU NĂM MỚI ĐẾN


Đặng Thân

 

 
 

 

 

 

i saw the first dewdrop on the roof and
your eyes crying in grievance for the victims
of the tsunami that the creator had
caused in an hour of recklessness. i heard

the first song from the depths of my heart with
your tongue echoing to chase away the powers
of the darkness just before new year’s eve.
i felt the storm in my cells reverberating

and roaring on  this first flight that i had
chosen, toward the living reality.

1.1.2005

 

 

 

Last modified on 06/27/2007 10:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tôi thấy giọt sương đầu tiên trên mái
lá mắt em nhạt nhòa khóc than cho
những nạn nhân sóng thần mà tạo hóa
đã gây ra trong một giờ bất cẩn

tôi nghe bài hát đầu tiên từ sâu
thẳm trái tim tận cùng ngọn lưỡi em
đang vang lên đuổi xua thế lực của
bóng tối ngay trước giao thừa năm mới

tôi cảm nhận trận cuồng ba trong từng
tế bào tôi dội vang tun hút trong
chuyến bay đầu tiên mà tôi lựa chọn
đang hướng về sự chân thực sống động

1.1.2005