NOTES

GHI CHÉP


Bùi Chát

 

 
 

 

 

 

In front of the Dae Woo Exhibition Center
at the intersection of Đinh Tiên Hoàng
there stands these large trees with lots of shade and
a few smaller trees in their shadow. Then
from out of nowhere, an old woman goes
to sit under the trees, quietly; she
casts her glances and her straw hat at the
passers-by without speaking. No one understands
anything that is for sure. If there is
any doubt, just watch from the early afternoon
until now; other than a few leaves that
have fallen into her hat there is nothing else.      
I think only the old trees understand.
(Because even from me, there’s no money).

 

 

 

Last modified on 06/27/2007 10:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trước trung tâm trưng bày của hãng
Daewoo ở ngã tư Đinh Tiên
Hoàng; là những cây rất to tỏa
nhiều bóng mát, và những cây rất
nhỏ dưới bóng mát đó. Rồi từ
đâu đến một bà lão lặng lẽ
ngồi dưới gốc cây, bà cứ lùa
đôi mắt và chiếc nón về phía
mọi người mà im lặng. Không ai
hiểu gì hết, chắc chắn là không
ai hiểu gì hết. Nếu nghi ngờ
thì cứ xem; từ chiều đến giờ
chiếc nón có gì, ngoài dăm chiếc
lá rơi từ những cây kia. Tôi
nghĩ, chỉ cây cối là hiểu. (Vì
chính tôi cũng chẳng có đồng nào).