TRANSLATOR’S FOREWORD

ĐÔI LỜI TÂM SỰ CỦA DỊCH GIẢ

Đỗ Vinh

 

 
 

 

With the encouragement of our Editor, the poet Khe Iem, I would like to share a few thoughts with the authors and readers of this collection (anthology) of poetry. First, let me thank all the poets who have given me the opportunity to befriend them through their poetry. Although I did not embrace and adore each word, each verse, each poem, as the poets had when they wrote their poems, I did my best to bring clear meaning and to do justice to your carefully chosen poems through my very meticulous, mindful, respectful and refined art of translation. The act of translation is in itself a creative endeavor, not entirely mechanical and principle-driven. Yet, regardless of my skills, I could not translate a “bad” poem into a “good” poem— I could only do the opposite. Thus, if I had accomplished the translation task that our Editor and poets had assigned to me, then I would be entitled to all the honor and satisfaction of a doula who have eased the transition from the poets’ mother tongue to ‘new flowery-butterfly life of different colors’ (a verse from the poem ‘Early Spring Days’, Green Plums by Do Vinh). If I had erred and stifled the poems, causing them to take on strange forms, then the mistakes are mine alone and I accept full responsibility. Please let me apologize now to our poets and readers and ask for your forgiveness. Finally, let me thank our readers, supporters and especially our editor, Khe Iem, who had given me the opportunity to witness history in the making with the publication of an anthology of over 60 poets and 70 poems. It is my conviction that this publication will not only launch Vietnamese poetry into the mainstream of world poetry-literature, but squarely place us in the forefront of achievement in this field from the 21st century onward into the indefinite future. Only now can we claim a true watermark for the advancement of our country’s poetry-literature, for the Vietnamese language, and for world poetry-literature. Please allow me to humbly congratulate our poets, readers and friends, and again, thank you all for this once-in-a-lifetime chance to shine with you in this brave, bold movement.

 

 

 

 

 

Theo gợi ý của người chủ biên tuyển tập thơ Tân Hình Thức, thi sĩ Khế Iêm, tôi xin phép có đôi lời tâm sự. Trước hết, xin cảm ơn các tác giả đã cho phép tôi có dịp làm quen với qua những tác phẩm của các bạn. Tuy không ôm ấp, không o bế từng lời, từng câu, từng bài thơ, như tác giả lúc sáng tạo, trong vai trò dịch giả, tôi cũng không kém phần âu yếm, trịnh trọng đối với từng tác phẩm được tuyển chọn. Công trình dịch thuật thật sự là một sinh hoạt sáng tạo riêng chứ không thuần túy máy móc, nguyên tắc. Tuy nhiên, dẫu dịch giả có tài năng đến đâu đi nữa, cũng không thể biến một bài thơ “dở” thành một bài thơ “hay” được — mà có khi ngược lại. Thế cho nên, nếu tôi đã làm tốt nhiệm vụ mà người chủ biên và các bạn đã ủy thác  cho, thì tôi được tất cả vinh dự và thoả mãn của một bà mụ hộ sinh giúp cho tác phẩm của các bạn thoát ly khỏi cái ràng buộc của ngôn ngữ mẹ đẻ để “chào đời, hoa bướm trong màu sắc mới” (trích câu thơ bài “Những Ngày Đầu Xuân”, Đỗ Vinh, Green Plums). Còn nếu như lỡ không mát tay, mà làm méo mó, ngột ngạt nguyên tác đi, thì tôi cũng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cho sự sơ sót, thiếu kém, xin qúi bạn cũng như đọc giả rộng lượng tha thứ. Sau cùng, tôi xin cảm ơn quí đọc giả, quí nhà mạnh thường quân, và đặc biệt các thi sĩ và anh Khế Iêm đã để dành cho tôi một công tác rất lịch sử,  được vinh dự chứng kiến sự ra đời của thi phẩm lớn nhất từ trước đến nay, bao gồm trên 60 tác giả với trên 70 nguyên tác trong một tuyển tập vô tiền khoán hậu. Theo nhận xét của tôi, thi phẩm này không những sẽ đưa thi-văn Việt của chúng ta hội nhập thi-văn-trào quốc tế, mà còn dành được cho chúng ta chỗ đứng ưu hạn tiên phong trên diễn đàn thi-văn thế giớ kể từ thế kỷ 21 này trở đi, đến thời gian tương lai bất tận. Thành tích này thật lớn lao, và đánh dấu một vận hội mới cho thi-văn nước nhà, thi-văn tiếng Việt, và cả nền thi-văn thế giới. Xin chúc mừng tất cả và một lần nữa, cảm ơn quí vị đã cho tôi một cơ hội ngàn năm một thuở để đóng góp tài hèn sức mọn cho cao trào.