ACKNOWLEDGEMENT

THƯ CẢM TẠ

 

 

 
 

 

We would like to thank the Poet and Translator Joseph Đỗ Vinh and the poets Donna Hallman, Linh Vũ and Phạm An Nhiên who have given us valuable editorial advice. Especially we would like to thank Dr. Carol J. Compton for her edits and comments. In accordance with guidelines established at the start of this project, Đỗ Vinh remains the sole translator of all poetry appearing this anthology. Thus, other translated versions are not published. We would also like to express our deepest appreciation to the following Poets and Colleagues who have contributed to our printing cost through sponsorship and by placing book orders in advance: Hải Vân, Nguyễn Lương Ba, Nguyễn Thị Thanh Bình, Nguyễn Thị Hoàng Bắc, Nguyễn Tuyết Trinh, Phạm Chung, Quỳnh Thi, and Trương Vũ... We have managed to bring this anthology to publication only through the generous contributions of our readers, and we would like to thank each and every one of you for your support and dedication. With your continued help, we can look forward to many more future publications. Finally, we apologize for any shortcomings that may appear and acknowledge your criticism as an essential component in advancing any literary venture.

 

 

 

 

 

Chúng tôi chân thành cảm tạ nhà thơ & dịch giả Đỗ Vinh, các nhà thơ Phạm An Nhiên, Linh Vũ... đã giúp đỡ, góp ý với chúng tôi trong vấn đề biên tập. Vì đã có sự đồng thuận từ khởi đầu, dịch giả duy nhất cho tuyển tập này là nhà thơ Đỗ Vinh, do đó một số nhà thơ đưa vào những bản dịch của những dịch giả khác, chúng tôi đã không thể dùng được. Chúng tôi cũng xin cảm ơn một số nhà thơ sau đây đã bảo trợ và mua trước một số tuyển tập để giúp chúng tôi trong viện in ấn: Nhà thơ Hải Vân, Linh Vũ, Phan Tấn Hải, Nguyễn lương Ba, Quỳnh Thi, Nguyễn Tuyết Trinh... Trong tình trạng khó khăn về tài chánh, không có bất cứ nguồn tài trợ nào, trong lúc chi phí lại quá cao, nhân dịp này chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến mỗi bạn đọc đã mua và đọc tuyển tập này, vì như thế quí bạn đã giúp đỡ chúng tôi có thể tiến hành tiếp theo những tuyển tập khác trong tương lai. Sau hết, chúng tôi xin quí bạn đọc lượng thứ vì những sai sót không thể nào tránh khỏi trong bất cứ một công trình văn học nào.

Trân trọng