THƠ TUYỂN

Tunisia

 

 
 

 

 

 

ĐÀN GÀ VÀ LŨ CON

Cô bé quê nhớ từng đàn gà mà
cô đã chăm sóc, từng đàn gà, từng
đàn gà chạy chơi trong sân. Nhưng đàn
gà lớn lên, đi đâu không biết. Mẹ

bảo đàn gà trở về chốn cũ. Rồi
cô bé quê trở thành cô gái quê.
Cô gái quê không còn nhớ đến đàn
gà chạy chơi trong sân vì cô mải

tơ tưởng đến người trai quê. Rồi người
trai quê đến, cho cô niềm hạnh phúc
lẫn lam lũ với đàn con. Cô gái
quê thành bà mẹ quê. Bà mẹ quê

nhớ từng đàn gà, từng đàn gà chạy
chơi trong sân như nhớ từng đứa con
mà bà ấp ủ. Từng đàn gà và
lũ con rồi cũng bỏ bà đi. Chỉ

có điều bà biết, đàn gà không trở
về chốn cũ như mẹ từng nói, còn
lũ con đang đi lại con đường bà
đi, cũng với từng đàn gà, từng đàn

gà chạy chơi trong sân.

 

 

 

Last modified on 06/30/2007 4:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC